Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Phan Niệm Từ
Giới tính Nữ
Email phanniemtu@yahoo.com.vn
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Điểm số 135 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Viết Thanh
Giới tính Nam
Email phanboichau_bd@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Phan Viết Thanh
Giới tính Nam
Email thanh_pbc_budang@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Hà
Giới tính Nữ
Email hagvbd@gmail.com
Website http://violet.vn/thiha0204
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 60364 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Admin Thcsphanboichau
Giới tính Nam
Email thcsphanboichau@galaviet.net
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Điểm số 90 (Xem chi tiết)