Tiết 55: Axit Axetic

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Chương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:14' 21-02-2009
Dung lượng: 15.1 MB
Số lượt tải: 496
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NHƠN HỘI
MÔN: HOÁ HỌC - KHỐI 9
PHÒNG GD - ĐT AN PHÚ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi:
1.Viết công thức cấu tạo và nêu đặc điểm cấu tạo của rượu êtylic.
2.Trình bày tính chất hoá học của rượu êtylic?
Trả lời:
1. Công thức cấu tạo của rượu êtylic:
- Đặc điểm cấu tạo: Trong phân tử rượu êtylic có một nguyên tử H không liên kết với C mà liên kết với oxi tạo ra nhóm OH
Hay:
2. -Tính chất hoá học:
a. Rượu êtylic cháy với ngon lửa màu xanh, toả nhiều nhiệt.
b. Rượu êtylic tác dụng được với natri, giải phóng khí hiđro.
c. Phản ứng với axit axêtic
(Phản ứng này sẽ học ở bài axit axetic)
BÀI 45:
AXIT AXÊTIC
Công thức phân tử: C2H4O2
Phân tử khối: 60
I.- TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
Axit axêtic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
Quan sát lọ đựng axit axêtic. Mở lọ dùng ống nhỏ giọt hút axit cho từ từ vào ống nghiệm đã có sẵn nước cất.Kết hợp với thực tế axit axêtic chính là giấm ăn có nồng độ từ 2 - 5%.
Em hãy cho biết trạng thái, màu sắc, mùi, khả năng tan trong nước của axit axêtic?

II.- CẤU TẠO PHÂN TỬ.
Mô hình dạng rỗng.
Mô hình dạng đặc
- Công thức cấu tạo:
Thể hiện tính axit
CTCT thu gọn: CH3-COOH
-Đặc điểm cấu tạo: Trong phân tử của axit axêtic, nhóm -OH liên kết với nhóm C=O tạo thành nhóm -COOH .Chính nhóm này làm cho phân tử có tính axit.
III.-TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.
1- Axit axêtic có tính chất của axit không?
1
2
3
4
DD Na2CO3
DD NaOH+phenolphtalêin
CuO
Mg
Tiến hành thí nghiệm: cho axit axêtic lần lượt vào ống nghiệm đựng các chất sau: quì tím,dd NaOH có phenolphtalein,CuO, Mg, dd Na2CO3
Quì tím
5
Kết quả thí nghiệm:
Giấy quì tím chuyển sang màu đỏ
Màu hồng nhạt dần
? dung dịch không màu
Bột CuO tan dần thành dung dịch màu xanh
Có bọt khí bay lên
Có hiện tượng sủi bọt.
Hãy viết các phương trình hoá học của các thí nghiệm 1, 2, 3, 4, 5.?
Tr? l?i
Cách viết phương trình hoá học
H
CH3COO - Ià gốc axêtat có hoá trị I
Chú ý : Gốc CH3COO - được viết phía trước CTHH.
Ví d? : CH3COONa , (CH3COO)2Ca
Cách viết phương trình hoá học
Na
CH3COO
O
H
H
+
- Thí nghiệm 2:Nhỏ từ từ dung dịch axit axêtic vào ống nghiệm có chứa dung dịch NaOH có vài giọt dung dịch phenolphthalein ? Màu đỏ dung dịch nhạt dần ?dd không màu.
Trả lời:(Axit axetic có những tính chất hoá học sau:)
1.Axit axêtic làm quì tím hoá đỏ.
2.Axit axêtic tác dụng với dung dịch bazơ
3.Axit axêtic tác dụng với oxit bazơ
4.Axit axêtic tác dụng với kim loại đứng trước hiđro
5.Axit axêtic tác dụng với muối
Kết luận:
Axit axêtic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit. Tuy nhiên axit axêtic là một axit yếu.
CH3COOH + C2H5OH
H2so4đđ
Nước lạnh
Sản phẩm
2- Axit axêtic có tác dụng với rượu êtylic không?
Thí nghiệm minh hoạ: phản ứng giữa axit axêtic và rượu êtylic.
Nước lạnh
CH3-C-
OH
H
O
O-CH2-CH3
HOH
+
+
Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat
(Phản ứng este hoá)
H2O
IV.-ỨNG DỤNG
Từ axit axetic người ta có thể điều chế được các sản phẩm sau:
CH3COOH
Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 - 5%
V.-ĐIỀU CHẾ
1. Trong công nghiệp:
2. Sản xuất giấm ăn bằng phương pháp lên men rượu etylic loãng:
BÀI TẬP 3 SGK T 143
BÀI TẬP 5 SGK T 143
- Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe?
- Viết phương trình hoá học (nếu có).
- Axit axetic có thể tác dụng được với các chất: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.
Giải
- Phương trình hoá học:
CH3COOH +
ZnO
(CH3COO)2Zn +
H2O
2
CH3COOH +
KOH
CH3COOK +
H2O
CH3COOH +
Na2CO3
CH3COONa +
H2O
2
CH3COOH +
Fe
(CH3COO)2Fe +
H2
2
CO2
2
Hướng dẫn bài tập về nhà:
Bài 2-tr 143
Trong các chất sau đây:
a. C2H5
b. CH3
c. CH3CH2 CH2-
C
OH
O
Chất nào tác dụng được với Na?, NaOH?, Mg?, CaO? Viết các phương trình hoá học.
OH
COOH
OH
Hướng dẫn
- Chất tác dụng với Na:?
- Chất tác dụng với NaOH, Mg, CaO ?
Viết phương trình hoá học?
Bài 4-tr 143
Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích?
a. CH3
C
OH
O
b. CH3
C
H
O
c. CH2
C
H
O
OH
Bài 6-tr 143:
Hướng dẫn bài tập về nhà:
(Dựa vào nội dung bài vừa học để trả lời)
Bài 7-tr 143:
Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3COOCH2CH3.
Viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.
Tính hiệu suất của phản ứng.
Hướng dẫn
a.
Phương trình hoa học
CH3-COOH + HO-C2H5
CH3-COO-C2H5 + H2O
b.
H%=
mthực tế
mlý thuyết
x100
?
Chuẩn bị cho tiết sau sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu êtylic và axit axetic:
Etilen
(?)
Rượu etylic
(?)
Axit axetic
(?)
Etyl axetat
(?)
+ nước
Axit
+ oxi
Men giấm
Rượu etylic
H2SO4 đđ
-Viết các phương trình hoá học minh hoạ cho các mối quan hệ
trên?
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẾN DỰ.
Chúc quí thầy cô dồi giàu sức khỏe.
Chúc các em học sinh học tốt, chăm ngoan.Hết