THI ĐUA KHEN THƯỞNG  (13 bài)

BA REM XẾP LOẠI THI ĐUA TỪ 20/11 ĐẾN KẾT THÚC KỲ 1

(DỰ THẢO)THANG ĐIỂM BÌNH XÉT THI ĐUA TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT THI ĐUA 20.11/2014 đến HẾT KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 TT Nội dung Điểm đạt I NGÀY GiỜ CÔNG 2 * Nghỉ không phép: ( 0 điểm) * Nghỉ có lý do: Mỗi ngày trừ 0.25 điểm ( Trường hợp nghỉ ốm thì trừ 1 điểm/ lượt ốm) II THỰC HIỆN NỀ NẾP CHUYÊN MÔN: 12 ...

Thành viên tích cực

Avatar
Bùi Văn L­­­­Ực
Điểm số: 2
Avatar
Bùi Liển
Điểm số: 2

DANH NGÔN MỖI NGÀY

Trang riêng bạn bè