Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Tuyết
Giới tính Nữ
Email tranngoctuyet78@yahoo.con.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 2417 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trần Diễm Đình
Giới tính Nữ
Email phamdinh131@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phan Ngọc Hiền
Giới tính Nữ
Email ngoc_hien_20@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thúy Vân
Giới tính Nữ
Email thuyvan52@ymail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Toán học
Điểm số 450 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Kim Ngọc
Giới tính Nữ
Email kimngocforever@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 289 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Kiệt
Giới tính Nam
Email ANHKIETCLDT99@GMAIL.COM
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Toán học
Điểm số 42568 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phi Yến
Giới tính Nữ
Email phiyen62@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 7026 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trương Thị Tre
Giới tính Nữ
Email tre@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 181 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Bùi Thị Cẩm Thúy
Giới tính Nữ
Email thuy1964@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 116 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngọc Thọ
Giới tính Nữ
Email tho1963@gmail.com
Website http://violet.vn/tho1963
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 16801 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thế Cường
Giới tính Nam
Email T.Cuong63@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Điểm số 13060 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Thế Thịnh
Giới tính Nam
Email thethinh65@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1804 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Anh Kiệt
Giới tính Nam
Email phananhkiet@yahoo.com
Website http://violet.vn/phananhkiethcl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Minh Trí
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 149544 (Xem chi tiết)

Khoa học

LỜI HAY Ý ĐẸP

Photobucket CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO WEBSITE TRƯỜNG THCS NGUYỄN MINHTRÍ . XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI !