THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  1918
  Họ và tên Vũ Hữu Tuấn
  Giới tính Nam
  Email vuhuutuan1967@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20565 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thanh Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  7772888
  Họ và tên Võ Tấn Nghiệm
  Giới tính Nam
  Email votannghiemndcm@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  7772956
  Họ và tên Phan Đình Thông
  Giới tính Nam
  Email Phandinhthong1980@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 157 (Xem chi tiết)

  7766809
  Họ và tên Phan Hồng Nhi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  7761827
  Họ và tên Trương Vĩnh Trường
  Giới tính Nam
  Email vinhtruong1970@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 1952 (Xem chi tiết)

  1344825
  Họ và tên Đăng Hoàng Hải
  Giới tính Nam
  Email hai_hoang_dang@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/dangductri/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2175 (Xem chi tiết)

  1889209
  Họ và tên Nguyễn Huy Châu
  Giới tính Nam
  Email Chaunguyenducm@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/chaucamau/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 37626 (Xem chi tiết)

  3011670
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Email thanhchi.nguyen72@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 161 (Xem chi tiết)

  2935881
  Họ và tên Lê Xuân Toàn
  Giới tính Nam
  Email xuantoan825247@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/xuantoan825247/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 3797 (Xem chi tiết)

  4471618
  Họ và tên Trương Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Email remember_baby_never_love@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  6441479
  Họ và tên Phan Minh Chiến
  Giới tính Nam
  Email phan_chien1978@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 190 (Xem chi tiết)

  6447099
  Họ và tên Lê Chí Nguyện
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 1033 (Xem chi tiết)

  5307685
  Họ và tên Lu Khac Vu
  Giới tính Nam
  Email khacvu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 2511 (Xem chi tiết)

  3280884
  Họ và tên Trương Vĩnh Trường
  Giới tính Nam
  Email VINHTRUONG1970@YAHOO.COM.VN
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Địa Lý
  Điểm số 1150 (Xem chi tiết)

  7773401
  Họ và tên Phan Minh Chiến
  Giới tính Nam
  Email phanchienndcm@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 202 (Xem chi tiết)

  6697973
  Họ và tên Đào Thu Mân
  Giới tính Nữ
  Email daothuman80@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 933 (Xem chi tiết)

  7762708
  Họ và tên Lương Thị Thìn
  Giới tính Nữ
  Email luongthithingv@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  7775472
  Họ và tên Ngô Tuyết Cúc
  Giới tính Nữ
  Email ngotuyetcuc.nguyendu.camau@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Tac Nhan
  Giới tính Nam
  Email phan_nhan81@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 47 (Xem chi tiết)