Mẫu giấy đề nghị mua sắm tài sản ,vật tu dựng cụ công cụ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NCT
Người gửi: Phạm Tiến Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:13' 05-08-2011
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 513
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ea ngai, ngày….tháng ….năm …..


GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc ………………………………………………………………

Kính gửi:
-Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Công Trứ ;
-Bộ phận tài vụ trường THCS Nguyễn công Trứ .


Căn cứ …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Họ và tên: ……………………. ………
Chức vụ : …………………………… ..
Thuộc bộ phận : ……………………….
Nội dung đề nghị :
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Lý do:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Kinh phí dự kiến :…………………………………đồng
Bằng chứ : ……………………………………………………………………..
Đề nghị tạm ứng trước( nếu cần) : :…………………………………đồng
Bằng chứ : ……………………………………………………………………..
NGƯỜI DUYỆT Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)
Kế toán Hiệu trưởng