Các hình ảnh hoạt động của trường

Word-logo Word-logo Pdf Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Thumbnail Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  2189605
  Họ và tên Lê Thị Liễu
  Giới tính Nữ
  Email lieunbk@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2477196
  Họ và tên Hoàng Long Thiên
  Giới tính Nam
  Email i_am_me_anibiyong@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
  Giới tính Nam
  Email thbi63@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 74 (Xem chi tiết)

  2041338
  Họ và tên Trần Dình Hoàng Nam
  Giới tính Nam
  Email fchoangnam@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1549120
  Họ và tên PGS. TSKH. NGƯT. Trần Thị Thế
  Giới tính Nữ
  Email th78@yaho.com
  Website http://violet.vn/thehoa123
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 57 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Mỹ Chung
  Giới tính Nữ
  Email TUNGCHUNG@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 656 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Long Thiên
  Giới tính Nam
  Email honey96@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Email tranthanhthuy76@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 70 (Xem chi tiết)

  838842
  Họ và tên NGND. Phạm Trung Linh
  Giới tính Nam
  Email trunglinh78@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  78411
  Họ và tên Trần Nhân Tình
  Giới tính Nam
  Email nhantinhcun@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/nhantinhcun
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 641 (Xem chi tiết)

  960387
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dương
  Giới tính Nữ
  Email duong_160282@yahoo.com
  Website http://violet.vn/duong1982
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 78 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Mai
  Giới tính Nữ
  Email TRANMAI5@YAHOO.COM
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 74 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Dương
  Giới tính Nữ
  Email duong_1682@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Văn Thị Thi Tân
  Giới tính Nữ
  Email vantan79@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Tình
  Giới tính Nữ
  Email LETINH2009@YAHOO.COM.VN
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Xuan Tam
  Giới tính Nam
  Email xtam782@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Thuy Vân
  Giới tính Nữ
  Email bevan84@yahoo.com
  Website http://violet.vn/bevan84
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 498 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
  Giới tính Nam
  Email td123456@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 70 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hiếu
  Giới tính Nam
  Email MAIMAIMOTTINHYEU12062005@YAHOO.COM.VN
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)