dãy hoạt động hóa học của kim loại

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Duy Vũ Anh
Ngày gửi: 21h:01' 01-04-2012
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY XUYÊN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
GIÁO ÁN DỰ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
GV: VÕ THỊ HẠNH
TỔ: LÝ HOÁ
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:
a. Zn + H2SO4 (loãng)
b. Al + HCl
c. Cu + H2SO4 (loãng)
d. Mg + AgNO3
e. Zn + CuSO4
g. Cu + ZnSO4
Đáp án:
Zn + H2SO4 (loãng) ----> ZnSO4 + H2
2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2
Cu + H2SO4 (loãng) ----> Không xảy ra.
Mg + 2AgNO3 ----> Mg(NO3)2 + 2Ag
Zn + CuSO4 ----> ZnSO4 + Cu
Cu + ZnSO4 ----> Không xảy ra.
Qua bài cũ chúng ta biết được phương trình (c) và (g) phản ứng không xảy ra. Tại sao lại như vậy, để hiểu được điều này. Hôm nay chúng ta đi vào tìm hiểu tiết 23 << Dãy hoạt động hoá học của kim loại >>.
Em hãy trình bày hiện tượng thí nghiệm?
I/ DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO?
1/ Thí nghiệm 1:
Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 và cho mẩu dây đồng vào dung dịch FeSO4.
Quan sát thí nghiệm
Nhận xét thí nghiệm:
Phương trình hóa học:
Sắt so với đồng nguyên tố nào mạnh hơn?
Xếp kim loại nào trước?
I/ DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO?
1/Thí nghiệm 1:
Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng
- Ta xếp sắt đứng trước đồng: Fe, Cu
2/ Thí nghiệm 2:
Cho mẩu dây đồng vào ống nghiệm (1) đựng dung dịch AgNO3 và mẩu dây bạc vào ống nghiệm (2) đựng dung dịch CuSO4.
Quan sát thí nghiệm
Em hãy trình bày hiện tượng thí nghiệm?
Nhận xét thí nghiệm:
Phương trình hóa học:
Đồng so với bạc nguyên tố nào mạnh hơn?
Ta xếp kim loại nào đứng trước
3/ Thí nghiệm 3:
Cho đinh sắt và lá đồng vào 2 ống nghiệm (1)và (2) riêng biệt đựng dung dịch HCl.
Quan sát thí nghiệm
Em hãy trình bày hiện tượng thí nghiệm?
Nhận xét thí nghiệm:
Phương trình hóa học:
3/ Thí nghiệm 3:
- Ta xếp sắt đứng trước hidro, đồng đứng sau hidro: Fe, H, Cu
4/ Thí nghiệm 4:
Cho mẫu Natri và đinh sắt vào hai cốc (1) và (2) riêng biệt đựng nước cất có thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein.
Quan sát thí nghiệm
Em hãy trình bày hiện tượng thí nghiệm?
Nhận xét thí nghiệm:
Phương trình hóa học:
3/ Thí nghiệm 3:
- Ta xếp sắt đứng trước hidro, đồng đứng sau hidro: Fe, H, Cu
4/ Thí nghiệm 4:
Natri hoạt động hóa học mạnh hơn sắt.
Ta xếp Natri đứng trước sắt: Na, Fe.
Kết luận thí nghiệm
Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta sắp xếp các kim loại thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hoá học như sau:
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
I/ DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO?
1/ Thí nghiệm 1:
2/ Thí nghiệm 2:
3/ Thí nghiệm 3:
4/ Thí nghiệm 4:
Kết luận:
Dãy hoạt động hoá học của kim loại:
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
Tiết 23: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
II/ DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?
Mức độ hoạt động hoá học của kim loại được sắp xếp như thế nào?
Kim loại ở vị trí nào phản ứng với nước ở nhiệt dộ thường?
Kim loại ở vị trí nào phản ứng với axit giải phóng khi hidro?
Kim loại ở vị trí nào đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối?
Tiết 23: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
- Mức độ hoạt động hoá học của kim loại giảm dần từ trái sang phải.
- Kim loại đứng trước magiê phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2.
Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng ...) giải phóng khí H2.
- Kim loại đứng trước (trừ Na, K ...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
Tiết 23: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
II/ DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?
Dãy hoạt động hoá học của kim loại cho biết:
1. Mức độ hoạt động hoá học của kim loại giảm dần từ trái sang phải.
2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2.
3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng ...) giải phóng khí H2.
4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K ...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
Tiết 23: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
Câu 1: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?
K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe
E. Mg, K, Cu, Al, Fe
CỦNG CỐ:
Tiết 23: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
Câu 2: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 . Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 . Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.
a.Fe b. Zn c. Cu d.Mg
CỦNG CỐ:
Tiết 23: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
DẶN DÒ
- Về nhà làm bài tập: 15.6; 15.9/19 SBT.
- Xem trước bài: Nhôm.