Tỉ lệ bản đồ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:16' 08-06-2011
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
BÀI 3:
TỈ LỆ BẢN ĐỒ
2 . NỘI DUNG CHÍNH
Ý nghĩa tỉ lệ bản đồ.

Đo tính khoảng cách trên bản đồ
Bản đồ huyện Thái Thụy
Tỉ lệ 1: 500 000
Bản đồ Việt Nam
Tỉ lệ 1 : 10 000 000
Tỉ lệ 1: 1 000 000
Bản đồ tỉnh Thái Bình
Tỉ lệ 1 : 20 000 000
Bản đồ thế giới
TỈ LỆ BẢN ĐỒ:

1 : 500 000


1 : 10 000 000

Như vậy: 1cm trên bản đồ ứng 500 000 hoặc 10 000 000 cm trên thực tế.

I. Ý NGHĨA CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Quan sát Hình 8 sgk
Quan sát Hình 9 sgk
?
Bản đồ có tỉ lệ bao nhiêu?
Mỗi cm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu cm ngoài thực địa?
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200 000, mỗi độ dài
200 000 dm
1 cm
1 mm
1 dm
200 000 cm
200 000 mm
ứng với mỗi độ dài thật nào cho dưới đây ?
Viết số thích hợp vào chỗ chấm
15 000
400 000
1 000 000
30 000
TRÒ CHƠI
BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ Tỉ lệ 1 : 100 000
TỈ LỆ : 1 : 22.000.000
TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
Lớn
Nhỏ
Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ
Tỷ lệ số
220 000m
880 000m
Tỷ lệ thước
0
?
1: 22 000 000
- Tỉ lệ bản đồ biểu hiện ở 2 dạng :Tỉ lệ số và tỉ lệ thước
Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ:
Cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực tế trên mặt đất.
- Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của nội dung bản đồ càng cao.
Tỉ lệ bản đồ có 2 dạng: tỉ lệ số và tỉ lệ thước.
II. ĐO TÍNH CÁC KHOẢNG CÁCH THỰC ĐỊA

4 nhóm thảo luận và làm bài tập thực hành dựa vào bản đồ H8 sgk:
Nhóm 1 : Từ khách sạn Hải Vân - Thu Bồn
5,5 cm x 7500 = 41250 cm

Nhóm 2 : Từ khách sạn Hoà Bình - Sông Hàn
4 cm x 7500 = 30000 cm
Nhóm 3: Chiều dài đường Phan Bội Châu
4,5 cm x 7500 = 33750 cm

Nhóm 4 : Chiều dài đường Nguyễn Chí Thanh
5,5 cm x 7500 = 41250 cmĐo tính khoảng cách thực tế dựa vào
tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số