THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

LỊCH VẠN NIÊN

DU LỊCH BA MIỀN

Weblinks

****************************************
****************************************
****************************************

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyễn Thừa Tiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LỜI HAY Ý ĐẸP

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  CẢM ƠN

  ke hoach BDTX cua GV THCS

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: suu tam
  Người gửi: Nguyễn Lan Hương
  Ngày gửi: 18h:17' 31-12-2012
  Dung lượng: 38.5 KB
  Số lượt tải: 40
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD- ĐT TP. HÀ TĨNH
  TRƯỜNG THCS THẠCH LINH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  TP. Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2012

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
  NĂM HỌC 2012-2013


  Tháng 11/2012:
  - Triển khai học tập quán triệt thông tư 26/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS;
  - Quán triệt tinh thần công văn số 303/PGDĐT-BDTX ngày 15/11/2012 về việc hướng dẫn thực hiện BDTX cho bậc học của Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh.
  - Tổ chức triển khai tại các tổ chuyên môn: thảo luận, rà soát chương trình nội dung tự chọn, vạch kế hoạch BDTX của tổ, cá nhân.
  - Tổ chức cho giáo viên đăng ký nội dung 3 trong chương trình BDTX(khối kiến thức tự chọn)
  - Tổ chức cho giáo viên đăng kí tài liệu BDTX, tổng hợp số liệu gửi Phòng GD.
  - Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
  - Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
  Tháng 12/2012:
  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTXGVTHCS của trường, tổ chuyên môn, giáo viên.
  - Duyệt kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn, giáo viên.
  - Triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
  - Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
  - Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm,câu lạc bộ...
  Tháng 1/2013:
  - Trình kế hoạch BDTXGVTHCS của trường, tổ chuyên môn, giáo viên lên Phòng GD Thành phố phê duyệt.
  - Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
  - Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
  - Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm...
  - Kiểm tra hồ sơ BDTX của tổ, giáo viên.
  Tháng 2/2013:
  - Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
  - Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
  - Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
  - Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
  Tháng 3/2013:
  - Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
  - Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
  - Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
  - Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
  Tháng 4/2013:
  - Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
  - Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
  - Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
  - Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
  - Lên phương án đánh giá, xếp loại kết quả BDTX.
  Tháng 5/2013:
  - Kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTX.
  - Tổ hợp kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTXGV.
  - Tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức BDTXGV- nội dung 1 và 2 theo kế hoạch của Phòng.
  Tháng 6/2013:
  Hoàn thành hồ sơ, số liệu tổng hợp kết quả BDTXGV.

  Mẫu kế hoạch của tổ, giáo viên:

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
  NĂM HỌC 2012-2013

  Mục tiêu
  Nội dung
  Hình thức
  Thời gian thực hiện
  
   - Nắm được quy chế và chương trình BDTXGV THCS.
  - Tham gia học tập thông tư 26/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV THCS; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS.
   Tập trung


   21/11/2012


  
  ....
  
  
  
  
  

   
  Gửi ý kiến
  print

  HÀ TĨNH QUÊ MÌNH

  BÁO ĐIỆN TỬ