MẪU HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thế Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:16' 26-08-2011
Dung lượng: 820.0 KB
Số lượt tải: 864
Số lượt thích: 0 người
HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN BẬC THCS
-------------------------(((------------------------------
A. Theo Công văn số 1798/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2009 của Sở GD-ĐT Bình Định:
KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ.
SỔ THỐNG KÊ SỐ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HIỆN CÓ.
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐDDH ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ.
SỔ THEO DÕI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN (Có theo dõi ngày giờ công, đánh giá xếp loại giờ dạy, hồ sơ của từng giáo viên…. )
SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO TỪNG MÔN/ LỚP/ KHỐI:
BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ, NHÓM.
CÁC CHUYÊN ĐỀ, SKKN, CỦA TỔ VÀ C ỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ.

B. Theo Tài liệu tập huấn tổ trưởng chuyên môn trong trường THCS và THPT:
1. DANH SÁCH VÀ LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TRONG TCM.
2. KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN.
3. SỔ GHI NGHỊ QUYẾT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ NHÓM CHUYÊN MÔN.
4. SỔ ĐĂNG KÝ CÁC CHUYÊN ĐỀ SKKN, ỨNG DỤNG KHOA HỌC SƯ PHẠM
TRONG DẠY HỌC CỦA NHÓM VÀ TỔ CHUYÊN MÔN.
5. SỔ LƯU BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ, TỔNG KẾT NĂM HỌC, LƯU CÁC
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG.
6. SỔ LƯU CÁC HỒ SƠ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÓM, TCM. (Phiếu
đánh giá giáo viên của TCM, phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của TCM………)
7. SỔ DỰ GIỜ. (tập hợp các phiếu dự giờ, các biên bản họp góp ý, trao đổi chuyên
môn sau dự giờ. ……)
8. SỔ LƯU ĐỀ KIỂM TRA ( kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo bộ môn của nhóm
và tổ chuyên môn………)
* CÁC LOẠI KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:
Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn;
Kế hoạch hoạt động trong năm học của GV;
Kế hoạch học kỳ; giai đoạn;
Kế hoạch hàng tháng; tuần;
Kế hoạch cho từng loại hoạt động:
(KH thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học; KH hội giảng-thao giảng; KH dự giờ; KH bồi dưỡng HSG (môn văn hoá và các cuộc thi do Bộ GD-ĐT tổ chức, KH phụ đạo học sinh yếu- kém; KH ôn luyện thi vào lớp 10-THPT, KH tổ chức hoạt động ngoại khóa bộ môn; KH bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ, KH viết SKKN-TLCM, KH kiểm tra nội bộ, KH thi đua- khen thưởng ……….)
* TRONG KHI CHỜ QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH, CHÚNG TA VẪN THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 1798/SGDĐT-GDTrH NGÀY 16/10/2009 CỦA SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH.

PHÒNG GD-ĐT PHÙ MỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012
TỔ: ………………………


Căn cứ Công văn số …../2011/PGDĐT-THCS ngày ….tháng…năm 2011 của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 bậc THCS;
Căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ trường …………………………………………..
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của trường ……………………
Tổ ………….. xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Bối cảnh năm học: (Bối cảnh năm học của quốc gia, nhà trường, tổ chuyên môn, thuận lợi và khó khăn, thời cơ cà thách thức của tổ chuyên môn)
* Tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011:
a. Kết quả chất lượng giáo dục:

Chất lượng GD
TSHS
Giỏi/Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
TBSL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

Hạnh kiểm

Học lực


Toán


Vật lý


Hoá học


Toán (TS THPT)

 * Thống kê kết quả hạnh kiểm và học lực toàn trường và tất cả bộ môn thuộc tổ quản lý.