Thực hành : đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hội đồng bộ môn vật Lý - Chợ Mới - THCS TT Chợ Mới
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:56' 04-10-2011
Dung lượng: 874.0 KB
Số lượt tải: 866
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý Thầy, Cô
đến dự HĐBM Vật lý 9
THỰC HÀNH
ĐO TIÊU CỰ
THẤU KÍNH HỘI TỤ
Tiết 47
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1
Ai đây?
Câu 2
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
1. LÝ THUYẾT
O
A
B
I
A’
B’
F
F’
Cách 1
a) Dựng ảnh của một vật cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
1. LÝ THUYẾT
a) Dựng ảnh của một vật cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f
O
A
B
I
A’
B’
F
F’
Cách 2
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
1. LÝ THUYẾT
a) Dựng ảnh của một vật cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f
O
A
B
I
A’
B’
F
F’
Cách 3
K
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
1. LÝ THUYẾT
b) Chứng minh khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau
O
A
B
I
A’
B’
F
F’
ABF OIF
=> AB = OI = A’B’ Hay h = h’
Có OF = FA (Gt)
ABO A’B’O
=> OA = OA’ Hay d = d’ = 2f
=> ABF = OIF
=> ABO = A’B’O
Có AB = A’B’ (Cm trên)
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
1. LÝ THUYẾT
O
A
B
I
A’
B’
F
F’
d) Công thức tính tiêu cự thấu kính trong trường hợp này
d + d’
f
f
f
f
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
1. LÝ THUYẾT
d) Tóm tắt các bước tiến hành đo tiêu cự thấu kính hội tụ
- Đo chiều cao của vật, đánh dấu chiều cao này trên màn ảnh
- Dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét
- Kiểm tra lại xem các điều kiện d = d’ và h = h’ có thõa mãn
- Tính tiêu cự của thấu kính theo công thức
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Dụng cụ thí nghiệm gồm
Giá quang học
Bộ nguồn
Đèn chiếu
Khe sáng F
Thấu kính hội tụ
Màn ảnh
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Bố trí thí nghiệm
1. Bố trí thí nghiệm
A
B
C
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Tiến hành thí nghiệm
1. Bố trí thí nghiệm
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
Bước 1: Đo chiều cao của vật và đánh dấu chiều cao này trên màn ảnh đồng thời ghi kết quả vào bảng 1
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Tiến hành thí nghiệm
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
Bước 1: Đo chiều cao của vật và đánh dấu chiều cao này trên màn ảnh đồng thời ghi kết quả vào bảng 1
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Tiến hành thí nghiệm
Bước 1: Đo chiều cao của vật và đánh dấu chiều cao này trên màn ảnh đồng thời ghi kết quả vào bảng 1
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Bước 2: Bật đèn chiếu, đồng thời dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
- Bước 2
Tiến hành thí nghiệm
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Bước 3: Kiểm tra để chắc chắn thỏa mãn 2 điều kiện d = d’ và h = h’
d
d’
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
- Bước 2
- Bước 3
Tiến hành thí nghiệm
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Bước 4: Đo khoảng cách từ vật đến màn ảnh và tính tiêu cự của thấu kính theo công thức
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
- Bước 2
- Bước 3
- Bước 4
Tiến hành thí nghiệm
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
Ghi kết quả đo được vào bảng 1
Tiến hành lại thí nghiệm thêm ba lần nữa và cũng ghi kết quả vào bảng 1 sau mỗi thí nghiệm
Tính giá trị trung bình của tiêu cự thấu kính đo được và ghi kết quả vào cuối bản báo cáo
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
- Bước 2
- Bước 4
- Bước 3
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
- Bước 2
- Bước 4
- Bước 3
3. Báo cáo kết quả thí nghiệm
Mời các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm của nhóm mình
Hãy nộp bản báo cáo thực hành của nhóm cho giáo viên
ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ
Thực hành:
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
II. THỰC HÀNH
1. Bố trí thí nghiệm
2. Tiến hành thí nghiệm
- Bước 1
- Bước 2
- Bước 4
- Bước 3
3. Báo cáo kết quả thí nghiệm
4. Tổng kết
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
- Xem và chuẩn bị trước nội dung bài 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH và bài 48 MẮT
- Tự ôn tập các kiến thức từ đầu chương để làm tốt bài kiểm tra 15ph vào cuối tuần sau
Tiết học kết thúc
CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Hãy nêu đặc điểm đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ
Trả lời:
- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng
- Tia tới song song trục chính thì tia ló qua tiêu điểm
- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính
Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ sẽ là ảnh thật, nhỏ hơn vật khi:
A
Vật cách thấu kính một khoảng d > 2f
Vật cách thấu kính một khoảng f < d < 2f
Vật cách thấu kính một khoảng d < f
Cả A và B đúng
B
C
D