CALENDAR

Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Mao Khe 2.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  No_photof
  Họ và tên Từ Thị Hiền
  Giới tính Nữ
  Email tuhien.gv.mk2@zing.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 4743 (Xem chi tiết)

  664298
  Họ và tên Trần Ánh Tuyết
  Giới tính Nữ
  Email trananhtuyetmk2@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Điểm số 50036 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Bích Ngọc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 915 (Xem chi tiết)

  318785
  Họ và tên Phạm Bích Thảo
  Giới tính Nữ
  Email phamthaomk2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 4014 (Xem chi tiết)

  954522
  Họ và tên Lê Thị Ninh
  Giới tính Nữ
  Email leninh2575@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 72 (Xem chi tiết)

  32486
  Họ và tên Trần Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Email tuan_thao04@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1266 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Email nguyentuoi.mk2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 5638 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Giới tính Nữ
  Email lananh.gv.mk2@zing.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 309 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuthuymk2@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Điểm số 1178 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Huyền
  Giới tính Nữ
  Email ngohuyenmk2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 3508 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thu Phong
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Kim Thanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Việt Bắc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Mai Út
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Bích Ngọc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 69 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Quang Dương
  Giới tính Nam
  Email devimywantbaby@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Điểm số 77 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Thanh Hường
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê II
  Quận/huyện Huyện Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 67 (Xem chi tiết)