Tiết 49. Cấu tạo trong của thỏ - Duyen

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Người gửi: Ngô Xuân Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:45' 29-05-2013
Dung lượng: 9.0 MB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù.
Câu 2: Vì sao thỏ hoang di chuyển nhanh thế mà trong nhiều trường hợp vẫn không thoát được những loài thú ăn thịt nó?
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
Hãy xác định các thành phần cấu tạo của bộ xương thỏ ?
?
Xương đầu
Cột xương sống
Các đốt sống cổ
Đai chi trước
Đai chi sau
Xương sườn
Xương mỏ ác
Xương chi trước
Xương chi sau
1
3
2
6
8
9
4
5
7
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
Bộ xương thỏ gồm mấy phần? Mỗi phần gồm những bộ phận nào?
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
- Xương đầu
- Xương thân: Cột sống, xương sườn, xương mỏ ác.
- Xương chi:
+ Đai vai, chi trước
+ Đai hông, chi sau
* Cấu tạo: Gồm:
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
Bộ x­¬ng thá cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång víi bé x­¬ng th»n l»n.
Khác nhau :
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
- Xương đầu
- Xương thân: Xương cột sống, xương sườn.
- Xương chi:
+ Đai vai, chi trước.
+ Đai hông, chi sau.
Đối chiếu bộ xương thỏ với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những điểm giống và khác nhau giữa chúng?
Giống nhau:
- Số đốt sống cổ
- Xương sườn
- Vị trí của chi
Bộ xương thằn lằn
Bộ xương thỏ
- Có 8 đốt sống cổ
- Chi nằm ngang cơ thể
- Xương sườn có cả ở các đốt sống thắt lưng.
- Có 7 đốt sống cổ
- Chi nằm dưới cơ thể
- Xương sườn kết hợp với đốt sống lưng và xương ức tạo thành lồng ngực.
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
- Xương đầu
- Xương chi:
+ Đai vai, chi trước
+ Đai hông, chi sau
Em hãy nêu nhận xét chung về cấu tạo và chức năng của bộ xương thỏ ?
* Cấu tạo:
* Chức năng: định hình, nâng đỡ, bảo vệ và vận động cơ thể.
Bộ xương thỏ gồm nhiều xương khớp với nhau tạo thành một bộ khung và các khoang, làm nhiệm vụ định hình, nâng đỡ, bảo vệ và vận động của cơ thể.
- Xương thân: Xương cột sống, xương sườn, xương mỏ ác...
?
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
- Xương đầu
- Xương thân
- Xương chi
- Hệ cơ của thỏ tiến hóa hơn các lớp động vật trước ở điểm nào ?
* Cấu tạo: Gồm:
* Chức năng: định hình, nâng đỡ, bảo vệ và vận động cơ thể.
Khoang bụng
Khoang ngực
Cơ hoành
2. Hệ cơ
Thỏ di chuyển nhờ các cơ bám vào xương và các cơ co dãn.
Xuất hiện cơ hoành: tham gia vào hoạt động hô hấp.
- Hệ cơ của thỏ có đặc điểm nào liên quan đến sự vận động?
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
Bảng: Thành phần của các hệ cơ quan
 Quan sát hình vẽ. Thảo luận nhóm xác định thành phần của các hệ cơ quan và điền vào bảng.
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
 Quan sát hình vẽ. Thảo luận nhóm xác định thành phần của các hệ cơ quan và điền vào bảng.
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
Bảng: Thành phần của các hệ cơ quan
- Ống tiêu hóa: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, manh tràng, ruột già, ruột thẳng, hậu môn.
-Tuyến tiêu hóa: gan(mật), tụy…
- Tim, các mạch máu.
- Khí quản, phế quản, 2 lá phổi.
2 quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu, bóng đái, đường tiểu.
Con đực: tinh hoàn, ống dẫn tinh, cơ quan giao phối.
Con cái: buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo.
 Quan sát hình vẽ. Thảo luận nhóm xác định thành phần của các hệ cơ quan và điền vào bảng.
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1. Tiêu hóa
Cấu tạo răng của thỏ thích nghi với đời sống “ Gặm nhấm” như thế nào?
- Răng: răng cửa cong sắc, thiếu răng nanh, răng hàm kiểu nghiền.
Ruột thỏ có gì khác so với ruột của những động vật có xương sống khác?
- Ruột dài, có manh tràng lớn (ruột tịt)→ tiêu hóa xenlulozơ.
?
?
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1. Tiêu hóa
2. Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
- Răng: răng cửa cong sắc, thiếu răng nanh, răng hàm kiểu nghiền.
- Ruột dài, có manh tràng lớn (ruột tịt)→ tiêu hóa xenlulozơ.
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1. Tiêu hóa
2. Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
- Răng: răng cửa cong sắc, thiếu răng nanh, răng hàm kiểu nghiền.
- Ruột dài, có manh tràng lớn (ruột tịt)→ tiêu hóa xenlulozơ.
Đặc điểm hệ tuần hoàn của thỏ?
Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
- Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1. Tiêu hóa
2. Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
b. Hô hấp
Hệ hô hấp của thỏ có đặc điểm gì ?
Phổi lớn gồm nhiều túi phổi (phế nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh
 Trao đổi khí dễ dàng.
Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
- Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1. Tiêu hóa
2. Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
b. Hô hấp
- Phổi gồm nhiều túi phổi (phế nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh  Trao đổi khí dễ dàng.
- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
- Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Cơ hoành
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1. Tiêu hóa
2. Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
b. Hô hấp
Hệ bài tiết của Thỏ có đặc điểm nào hoàn thiện hơn so với các lớp động vật đã học?
3. Bài tiết
Đôi thận sau có cấu tạo hoàn thiện nhất.
?
Thận
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1.Tiêu hóa
2.Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
b. Hô hấp
Bộ não Thỏ gồm những bộ phận nào ?
3. Bài tiết
III. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
1. Thần kinh
Thùy khứu giác
Bán cầu đại não
Não giữa
Tiểu não
Hành tủy
Tủy sống
Hình 47.4: Sơ đồ cấu tạo bộ não Thỏ
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1.Tiêu hóa
2.Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
b. Hô hấp
Não thỏ có bộ phận nào phát triển hơn so với não của thằn lằn? Ý nghĩa của sự phát triển đó?
3. Bài tiết
III. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
1. Thần kinh
Bán cầu não phát triển là trung ương của các phản xạ phức tạp.
Tiểu não phát triển liên quan tới các cử động phức tạp.
Bán cầu đại não
Tiểu não
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ
1. Bộ xương
2. Hệ cơ
II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
1.Tiêu hóa
2.Tuần hoàn và hô hấp
a. Tuần hoàn
b. Hô hấp
Qua bài 46 (cấu tạo ngoài của thỏ), cho biết đặc điểm các giác quan của thỏ ?
3. Bài tiết
III. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
1. Thần kinh
2. Giác quan
Bán cầu não phát triển là trung ương của các phản xạ phức tạp.
Tiểu não phát triển liên quan tới các cử động phức tạp.
Khứu giác và thính giác phát triển.
?
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
Tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5:
A . Khi cơ hoành dãn: Thể tích lồng ngực giảm  áp suất trong lồng ngực tăng  không khí đi từ phổi ra ngoài (thở ra) 2 túi khí xẹp lại.
B . Khi cơ hoành co: Thể tích lồng ngực tăng  áp suất giảm  không khí đi từ ngoài vào phổi (hít vào) 2 túi khí căng lên.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 SGK/155:
Hãy nêu rõ tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5
Tiết 49. Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ
1
A
Chủ đề ô chữ: Đây là một đặc điểm tiến hóa của thỏ (lớp thú).
2
3
4
5
6
1. Phần nào của bộ não thỏ phát triển nhất?
GIẢI Ô CHỮ
7
B
C
D
E
G
H
2. Xương cột sống, xương sườn, xương mỏ ác hợp với nhau tạo thành ……………..?
3. Đây là nơi tiêu hóa thức ăn Xenlulozo?
4. Hệ tiêu hóa nằm chủ yếu ở đây?
5. Tên một bộ phận làm nhiệm vụ định hình, nâng đỡ, bảo vệ và vận động của cơ thể?
6. Tên một bộ phận cong sắc như lưỡi bào và thường xuyên mọc dài?
7. Hệ tiêu hóa gồm ……………. và tuyến tiêu hóa?
K
DẶN DÒ:
- Học bài và trả lời các câu hỏi SGK/155.
- Chuẩn bị cho bài học sau:
Xem trước nội dung bài 48,49
+Tìm hiểu sự đa dạng của thú.
+Tìm hiểu đặc điểm và đại diện của 4 bộ: bộ thú huyệt, bộ thú túi, bộ dơi, bộ cá voi
+Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu các bộ trên.