CLICK ĐỂ VÀO DIỄN ĐÀN

Photo
Họ và tên Hứa Nhật Gia Nghi
Giới tính Nữ
Email nghivn0810@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Thu Thảo
Giới tính Nữ
Email hothithuthao1963@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Vật lý, Sinh học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Văn Lữ
Giới tính Nam
Email vanluvl@yahoo.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 62 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lai Thuy Hoa
Giới tính Nữ
Email lelelien2001@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 82 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Yến Nhung
Giới tính Nữ
Email socnau20012002@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 84 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Trọng Nghĩa
Giới tính Nam
Email vunghialtv@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 3110 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thạch Thị Liễu
Giới tính Nữ
Email lthchth942@gmail.com
Website http://violet.vn/thachthilieultv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Châu Đức
Giới tính Nam
Email duccantho@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai
Giới tính Nữ
Email nguyenmailtv@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Thị Phương Thảo
Giới tính Nữ
Email thaoluongthevinh@zing.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 701 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Mỹ Xuyên
Giới tính Nữ
Email phamtranx@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Ngọc Thảo
Giới tính Nam
Email dongocthaoltv@yahoo.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 22 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Email huyenct77@yahoo.com
Website http://violet.vn/huyenct77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 888 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phanthị Phượng
Giới tính Nữ
Email phanphuong_ltv@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/phanphuongltv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 223 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thúy Anh
Giới tính Nữ
Email thuyanhsuflower@yahoo.com
Website http://violet.vn/thuyanh85
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 28 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Oanh
Giới tính Nữ
Email Dovebirb2007@yahoo.com
Website http://violet.vn/Dovebirb2007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Email thuyhangltv@gmail.com
Website http://violet.vn/thuyhang_ltv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 0 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thach Sene
Giới tính Nữ
Email thachsene@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/thachsene
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 13556 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thanh Dương
Giới tính Nam
Email dothanhduong2000@yahoo.com
Website http://thanhduongltv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Công nghệ, Tin học, Thể dục
Điểm số 57192 (Xem chi tiết)

Liên kết các trang của Sở GD và Phòng GD

500 thành ngữ tiếng Anh

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Trắc nghiệm nghề nghiệp

Những nhân vật nổi tiếng thế giới

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Thư giãn ngày hè

Thư giãn ngày hè - Phần hướng dẫn

Trò chơi ô chữ