Phân phối chương trình Ngữ Văn _2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Ngọc Chuyền
Ngày gửi: 21h:04' 27-09-2011
Dung lượng: 212.0 KB
Số lượt tải: 376
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2011-2012:
- Thực hiện hướng dẫn của công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT và công văn số 1303/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn THCS, THPT;
- Nhằm mục đích tăng cường phân cấp trong việc quản lý thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT, tăng tính chủ động cho các địa phương, các trường học trong việc tổ chức hoạt động dạy học cho phù hợp với đặc điểm các loại hình trường học, trình độ học sinh và đặc điểm địa lí, kinh tế - xã hội của các vùng miền;
- Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm sự thống nhất cần thiết trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục của các cấp học, kế hoạch thời gian năm học, thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình cấp học và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh,
Phòng GDTrH hướng dẫn việc thực hiện phân phối chương trình môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở năm học 2011-2012 như sau:
Phân phối chương trình này phân chia thời lượng cho từng cụm bài trong tuần. Cần thực hiện theo thứ tự và phân phối thời lượng của phân phối chương trình, do SGK Ngữ văn THCS được viết tích hợp chặt chẽ, nếu thay đổi sẽ phá vỡ tính chỉnh thể và gây khó khăn cho việc tích hợp.
Các trường THCS căn cứ phân phối chương trình này để xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể và tổ chức thực hiện sau khi được Phòng GD&ĐT phê duyệt. Trên cơ sở thực tế dạy học ở địa phương, nếu xét thấy cần thiết, các trường có thể thay đổi thời lượng và thứ tự của một số bài trong tuần nhưng phải được Phòng GD&ĐT phê duyệt và thực hiện thống nhất trong tổ chuyên môn.
Đối với những bài Tự học có hướng dẫn, giáo viên cần dành thời lượng nhất định hướng dẫn để học sinh có thể tự đọc và nắm được nội dung chủ yếu của bài học. Điều này cũng cần được thể hiện trong giáo án.
Đối với những bài Đọc thêm, giáo viên và học sinh chỉ tham khảo, không kiểm tra đánh giá.
Đối với những bài Tập làm văn, các trường THCS thực hiện theo bảng hướng dẫn dưới đây:
LỚP 6
BÀI TẬP
LÀM VĂN
TUẦN
KIỂU BÀI
GHI CHÚ

SỐ 1
5
Văn tự sự
2 tiết

SỐ 2
10
Văn tự sự
2 tiết

SỐ 3
13
Văn tự sự
2 tiết

SỐ 4
X
Văn tự sự
Bài kiểm tra tổng hợp

SỐ 5
23
Văn miêu tả (tả cảnh)
Bài làm ở nhà

SỐ 6
28
Văn miêu tả (tả người)
2 tiết

SỐ 7
32
Văn miêu tả (sáng tạo)
2 tiết

SỐ 8
X
Văn miêu tả
Bài kiểm tra tổng hợp


LỚP 7
BÀI
LÀM VĂN
TUẦN
KIỂU BÀI
GHI CHÚ

SỐ 1
3
Văn miêu tả
Bài làm ở nhà

SỐ 2
8
Văn biểu cảm
2 tiết

SỐ 3
13
Văn biểu cảm
2 tiết

SỐ 4
X
Văn biểu cảm
Bài kiểm tra tổng hợp

SỐ 5
25
Văn nghị luận – chứng minh
2 tiết

SỐ 6
28
Văn nghị luận – giải thích
Bài làm ở nhà

SỐ 7
X
Văn nghị luận
Bài kiểm tra tổng hợp

LỚP 8
BÀI
LÀM VĂN
TUẦN
KIỂU BÀI
GHI CHÚ

SỐ 1
3
Văn tự sự
2 tiết

SỐ 2
9
Văn tự sự
2 tiết

SỐ 3
14
Văn thuyết minh
2 tiết

SỐ 4
X
Văn thuyết minh
Bài kiểm tra tổng hợp

SỐ 5
23
Văn thuyết minh
2 tiết

SỐ 6
27
Văn nghị luận
2 tiết

SỐ 7
32
Văn nghị luận
2 tiết

SỐ 8
X
Văn nghị luận
Bài kiểm tra tổng hợp

LỚP 9
BÀI
LÀM VĂN
TUẦN
KIỂU BÀI
GHI CHÚ

SỐ 1
3
Văn thuyết minh
2 tiết

SỐ 2
8
Văn tự sự
2 tiết

SỐ 3
15
Văn tự sự
2 tiết

SỐ 4
X
Văn tự sự
Bài kiểm