Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đinh Bá Quang)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Skf12.bmp NGUYEN_BA_NGOC.jpg 0.Image(425).jpg 0.LOI_BAC_DAY.flv 0.HC2.bmp 0.BAI_PHAT_BIEU_CUA_HIEU_TRUONG.flv 0.Ho_thuoc_MINH_HOA.flv 0.Onhiemkhongkhi2.flv 0.Hanhanlulut.flv 0.Ken_2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thoaimaitamhon@gmail.com
  Website http://violet.vn/tranthithanhthuyln
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 330 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Na
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthina12@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 81 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thân Thị Thuý Mơ
  Giới tính Nữ
  Email thanthithuymo@gmail.com
  Website http://thanthithuymo.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 214 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Thúy
  Giới tính Nữ
  Email thuybongbo@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 348 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
  Giới tính Nam
  Email thanh_truong_6111971@yahoo.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Bình
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 78 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Niềm
  Giới tính Nữ
  Email truongthiniem@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hồng Quý
  Giới tính Nam
  Email aquyln@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 486 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh Linh
  Giới tính Nữ
  Email hanhlinhqb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 388 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Chiến Sỹ
  Giới tính Nam
  Email chiensydh@gmail.com
  Website http://violet.vn/lechiensydhqb
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 91 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nga
  Giới tính Nữ
  Email thanhngaln@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 3583 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
  Giới tính Nữ
  Email lehuyentrangdh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 4772 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
  Giới tính Nữ
  Email lehuyentrangdh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1814 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Thức
  Giới tính Nam
  Email thcslocninh@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 257 (Xem chi tiết)

  Thành viên tích cực

  Website đơn vị tiêu biểu

  Website cá nhân tiêu biểu

  Website của Thân Thị Thuý Mơ
  Lượt truy cập: 30
  Website của Lê Chiến Sỹ
  Lượt truy cập: 2