No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Email thoaimaitamhon@gmail.com
Website http://violet.vn/tranthithanhthuyln
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 348 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Na
Giới tính Nữ
Email nguyenthina12@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thân Thị Thuý Mơ
Giới tính Nữ
Email thanthithuymo@gmail.com
Website http://thanthithuymo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 218 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thúy
Giới tính Nữ
Email thuybongbo@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 432 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Giới tính Nam
Email thanh_truong_6111971@yahoo.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 80 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trương Thị Niềm
Giới tính Nữ
Email truongthiniem@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Quý
Giới tính Nam
Email aquyln@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 488 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh Linh
Giới tính Nữ
Email hanhlinhqb@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 397 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Chiến Sỹ
Giới tính Nam
Email chiensydh@gmail.com
Website http://violet.vn/lechiensydhqb
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 91 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nga
Giới tính Nữ
Email thanhngaln@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 3583 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Email lehuyentrangdh@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 4835 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Email lehuyentrangdh@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1823 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Thức
Giới tính Nam
Email thcslocninh@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 258 (Xem chi tiết)

Thành viên tích cực

Avatar
Lê Chiến Sỹ
Điểm số: 2

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu