Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đinh Bá Quang)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Skf12.bmp NGUYEN_BA_NGOC.jpg 0.Image(425).jpg 0.LOI_BAC_DAY.flv 0.HC2.bmp 0.BAI_PHAT_BIEU_CUA_HIEU_TRUONG.flv 0.Ho_thuoc_MINH_HOA.flv 0.Onhiemkhongkhi2.flv 0.Hanhanlulut.flv 0.Ken_2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thoaimaitamhon@gmail.com
  Website http://violet.vn/tranthithanhthuyln
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 330 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Na
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthina12@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 81 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thân Thị Thuý Mơ
  Giới tính Nữ
  Email thanthithuymo@gmail.com
  Website http://thanthithuymo.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 213 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Thúy
  Giới tính Nữ
  Email thuybongbo@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 336 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
  Giới tính Nam
  Email thanh_truong_6111971@yahoo.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Bình
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 78 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Niềm
  Giới tính Nữ
  Email truongthiniem@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hồng Quý
  Giới tính Nam
  Email aquyln@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 486 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh Linh
  Giới tính Nữ
  Email hanhlinhqb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 385 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Chiến Sỹ
  Giới tính Nam
  Email chiensydh@gmail.com
  Website http://violet.vn/lechiensydhqb
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 91 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nga
  Giới tính Nữ
  Email thanhngaln@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 3580 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
  Giới tính Nữ
  Email lehuyentrangdh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 4706 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
  Giới tính Nữ
  Email lehuyentrangdh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1814 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Thức
  Giới tính Nam
  Email thcslocninh@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
  Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
  Tỉnh/thành Quảng Bình
  Điểm số 258 (Xem chi tiết)

  Thành viên tích cực

  Avatar
  Lê Thị Huyền Trang
  Điểm số: 2

  Website đơn vị tiêu biểu

  Website cá nhân tiêu biểu