No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tranthithanhthuyln
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 350 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Na
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thân Thị Thuý Mơ
Giới tính Nữ
Website http://thanthithuymo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 230 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 483 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 77 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trương Thị Niềm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Quý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 488 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 398 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Chiến Sỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lechiensydhqb
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 91 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 3592 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 4961 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1823 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Thức
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lộc Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 259 (xem chi tiết)

Thành viên tích cực

No_avatarf
Phạm Thị Thúy
Điểm số: 6
Avatar
Lê Thị Huyền Trang
Điểm số: 4

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu

Website của Thân Thị Thuý Mơ
Lượt truy cập: 20