động cơ điện 1pha quạt điện

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st sua
Người gửi: Đinh Văn Tuyến
Ngày gửi: 13h:48' 19-02-2013
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 189
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô
và các em học sinh!
Hãy tìm từ hoặc cụm từ thích hợp để
điền vào ô (…) sau cho thích hợp :
+ Dây đốt nóng của bếp điện, nồi cơm điện thường làm bằng hợp kim…………………………..vì loại dây này dẫn điện, có …………………………..lớn và chịu được……………………cao.
Niken-crom
điện trở suất
nhi?t d?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy phân loại các đồ dùng điện sau
a. Đồ dùng loại điện - quang
b. Đồ dùng loại điện - nhiệt
c. Đồ dùng loại điện - cơ
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
Bài 44
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
1 Cấu tạo
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
a.Stato:(phần đứng yên)
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
1.Cấu tạo
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
1.Cấu tạo :
Động cơ điện một pha gồm hai bộ phận chính là stato và roto
a.Stato:(phần đứng yên)
Stato gồm lõi thép và dây quấn .
-Lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện
-Dây quấn làm bằng dây điện từ .
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC

I- D?NG CO DI?N M?T PHA
a) Stato (phần đứng yên)
b ) Roto (phần quay
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
1.Cấu tạo :
Thảo luận theo bàn
So sánh cấu tạo của stato và rôto
Rôto gồm lõi thép và dây quấn:
-Lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện .
-Dây quấn gồm thanh dẫn bằng nhôm(đồng) đặt trong ranh của lõi thép, nối với nhau bằng vòng ngắn mạch.
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
1.Cấu tạo :
a) Stato (phần đứng yên)
b ) Roto (phần quay
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
1.Cấu tạo :
2. Nguyên lí làm việc
Tại sao động cơ lại quay được khi ta cấp điện cho động cơ.
Điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành năng lượng gì? Cơ năng của động cơ điện được dùng để làm gì?
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
1.Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
- Khi dĩng di?n, s? cĩ dịng di?n ch?y trong dy qu?n Stato v dịng di?n c?m ?ng trong dy qu?n Roto, tc d?ng t? c?a dịng di?n lm cho roto c?a d?ng co quay.
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
1.Cấu tạo
2. Nguyn lí lm vi?c :
3. Các số liệu kĩ thuật:
Điện áp định mức : 127V, 220V.
Công suất định mức: từ 20W đến 300W
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
1.Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
3. Các số liệu kĩ thuật:
4. Sử dụng:
-Di?n p dua vo d?ng co ph h?p v?i di?n p d?nh m?c.
-Khơng d? d?ng co lm vi?c qu cơng su?t d?nh m?c.
-C?n ki?m tra v tra d?u m? d?nh kì.
-D?t d?ng co ch?c ch?n ? noi khơ ro thống giĩ v ít b?i.
-D?ng co di?n m?i mua ho?c d? lu ngy khơng s? d?ng, tru?c khi dng c?n ph?i dng bt th? di?n d? ki?m tra .
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
II- QUẠT ĐIỆN
1. Cấu tạo:
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
Quạt điện gồm hai phần chính: động cơ điện và cánh quạt
Nêu cấu tạo chính của quạt điện.
I- ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA
II- QUẠT ĐIỆN
1. Cấu tạo:
Bài 44
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN -CƠ
QOẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC
2. Nguyên lí làm việc
3. Sử dụng:
-Cnh qu?t quay nh? nhng, khơng b? rung, b? l?c, b? vu?ng cnh.
Củng cố
Câu hỏi nhanh
Câu hỏi : em hãy chọn những câu mà
em cho là đúng:
a. Năng lượng đầu vào của động cơ điện là
điện năng
b. Năng lượng đầu vào của động cơ điện là
cơ năng
c. Năng lượng đầu ra của động cơ điện là
điện năng
d. Năng lượng đầu ra của động cơ điện là
cơ năng
Câu hỏi : Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau :
Nguyên lý làm việc của động cơ điện dựa vào tác dụng ……………của dòng điện, biến đổi ……………………..thành …………. .
nhiệt
từ
cơ năng
điện năng
nhiệt năng
DĂN DÒ
Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.
Học bài, chuẩn bị bài 46: Máy biến áp một pha

Các em hãy cố gắng học tốt