Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Tiến
Giới tính Nam
Email Mr.Tien@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Thanh Thỏa
Giới tính Nữ
Email conangkhotinh8B@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Duy
Giới tính Nam
Email quocduy8297_9999@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 844 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Duy Khánh
Giới tính Nam
Email kieutiensinh2010@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 122 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Khiêm
Giới tính Nam
Email quockhiem1983@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đình Hiếu
Giới tính Nam
Email changlunthongthai_557@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Nguyễn Thảo Nguyên
Giới tính Nữ
Email thaonguyennga2007@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 63 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đình Hưng
Giới tính Nam
Email trandinhhung1979@gmail.com
Website http://violet.vn/dinhhung1979
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 13229 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hồng Phong
Giới tính Nam
Email buiminhquan22@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 70 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Hương
Giới tính Nữ
Email baohuong86@gmail.com
Website http://violet.vn/huongking
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 61887 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Sỹ Tuấn
Giới tính Nam
Email tuanhosy@yahoo.com
Website http://violet.vn/sytuan77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 4041 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Hậu
Giới tính Nam
Email buihau_daklak@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/buihau1977
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 44377 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Vũ Vi
Giới tính Nam
Email vovuvi01@gmail.com
Website http://violet.vn/vovuvi82
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 22929 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Email hanh_daklak234@yahoo.com
Website http://violet.vn/HongHanh1972
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 69613 (Xem chi tiết)