Đơn xin bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Trung Dũng
Ngày gửi: 09h:42' 29-03-2013
Dung lượng: 3.8 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd&đt huyện văn yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường THCS Lang Thíp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đơn xin bổ nhiệm chính thức
vào ngạch công chức - viên chức


Kính gửi :Hội đồng xét tuyển bổ nhiệm chính thức ngạch công chức - viên chức, đồng kính gửi Phòng GD&ĐT huyện Văn Yên
Tên tôi là:..........................................................Nam/Nữ......................................
Sinh ngày ..... tháng ......năm ..........................Dân tộc.......................................
Trình độ chuyên môn : .......................................................................................
Chuyên ngành : ...................................................................................................
Hệ đào tạo : ........................................................................................................
Được sự điều động , phân công công tác của UBND Huyện Văn Yên – Phòng GD&ĐT Huyện Văn Yên .Tôi đã công tác tại trường THCS Lang Thíp từ ngày ...................Đến ngày 1/8/2009 tôi đã được nhận quyết định trở thành giáo viên tập sự của trường THCS Lang Thíp.
Trong quá trình công tác tại trường tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao,chấp hành đầy đủ nội quy,quy chế của ngành,của trường và địa phương.Không vi phạm chính sách , pháp luật của nhà nước.
Tôi xét thấy bản thân tôi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của nhà
nước .Vậy tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng xét tuyển công chức - viên chức ngành giáo dục ,các cấp có thẩm quyền xét tuyển bổ nhiệm cho tôi vào ngạch công chức - viên chức ngành giáo dục.
Kính mong được sự quan tâm ,giúp đỡ của Hội đồng và các cấp có thẩm quyền đối với bản thân tôi theo đề nghị trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Lang Thíp ,ngày 13 tháng 10 năm 2010
Người viết đơn