Hình hộp chữ nhật

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:10' 17-04-2012
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Năm học 2011 - 2012
nhiệt liệt chào mừng
QUí thầy cô giáo
Giỏo viờn: Nguy?n Th? Hong ? Don v?: Tru?ng THCS Lam Ki?u
THAM gia HộI THI GVG CấP HUYệN
PHÒNG GD-ĐT CAN LỘC
Chúng ta đã làm quen với một số hình trong không gian như hình hộp chữ nhật, hình lập phương (h.67), đồng thời cũng gặp trong đời sống hàng ngày một số hình không gian khác.
Hình hộp chữ nhật
Hình lăng trụ đứng tam giác
Mọi điểm trên các hinh này có cùng nằm trên một mặt phẳng không?
Hãy quan sát hình 69 SGK/ 95

ĐỈNH
CẠNH
MẶT
CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
A. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
BÀI 1. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1. Hình hộp chữ nhật
Quan sát hình hộp chữ nhật và cho biết hình hộp gồm mấy mặt? mấy đỉnh? mấy cạnh?
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt (là những hình chữ nhật), 8 đỉnh và 12 cạnh.
- Hai mặt của hình hộp không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện và có thể xem chúng là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, khi đó các mặt còn lại được xem là các mặt bên.
- Hình lập phương có phải là hình hộp chữ nhật không? Vì sao?
- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình vuông.
? Hãy kể tên các vật dụng mà em biết có dạng hình hộp chữ nhật?
Một số vật dụng có dạng hình hộp chữ nhật:


ABCD.MNPQ
Hình hộp chữ nhật như hình vẽ có tên là: ABCD.MNPQ
Hãy gọi tên của các hình hộp chữ nhật sau?
A`
D`
C`
B`
C
A
D
B
B1:- Vẽ hình chữ nhật ABCD nhìn phối cảnh thành hình bình hành ABCD
B2:- Vẽ hình chữ nhật AA’D’D
B3:-Vẽ CC’// DD’và
CC’= DD’
B4:- Nối C’ và D’
B5:- Vẽ các nét khuất BB’song song và bằng AA’, vẽ A’B’, B’C’
* Vẽ hình hộp chữ nhật:

2. Mặt phẳng và đường thẳng.
Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Hãy kể tên các mặt, các đỉnh và các cạnh của hình hộp chữ nhật?
Các mặt: ABCD, A’B’C’D’, AA’B’B,
AA’D’D, DD’C’C,CC’B’B.
Các đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C’, D’
Các cạnh: AB, BC, CD, DA, AA’, BB’,
CC’, DD’, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’.
Chiều cao của hình hộp chữ nhật được xác định như thế nào ?
Độ dài đoạn thẳng AA`gọi là chiều cao của hình hộp chữ nhật
BÀI 1:
- Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ
AB = CD = PQ = MN
AM = BN = CP = DQ
BC = AD = QM = NP
BÀI TẬP CỦNG CỐ
BÀI 2:
1/Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng CB1 thì O có nằm trên đoạn thẳng BC1 không ? Vì sao ?
2/ Nếu điểm K thuộc cạnh DC thì điểm K có thuộc BB1 không ?
D1
C1
B1
A1
B
D
C
A
O
K
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Trả lời: a/ Maởt beõn CBB1C1 cuỷa hỡnh hoọp chửừ nhaọt laứ moọt hỡnh chửừ nhaọt, do ủoự, neỏu O laứ trung ủieồm cuỷa ủửụứng cheựo CB1, thỡ O cuừng laứ trung ủieồm cuỷa ủửụứng cheựo BC1 .
Vaọy ủieồm O thuoọc ủoaùn BC1 .
b/ Vì hai đường thẳng CD và BB1 không thuộc cùng một mặt phẳng, nên K thuộc cạnh CD thì K không thuộc cạnh BB1
BÀI 3: Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 là:
DC = 5cm; CB = 4cm; BB1 = 3cm.
Hỏi các độ dài DC1 và CB1 là bao nhiêu xentimét? Vì sao ?
Tam giác DCC1 là tam giác vuông
Theo định lí Pytago ta có:
(vì CC1 = BB1 = 3cm)
Tương tự:
Giải
BÀI TẬP CỦNG CỐ
- Học lý thuyết kết hợp SGK.
- BTVN 4 SGK.1, 3, 5 SBT.
Tập vẽ hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Nghiên cứu trước bài 2. Hình hộp chữ nhật
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ