Phan phoi chuong trinh ngu van THCS

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Quỳ
Ngày gửi: 09h:53' 31-03-2012
Dung lượng: 213.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 HỌC KÌ I
Tuần 1    
Tiết 1: Hướng dẫn đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên.
Tiết 2: Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy.
Tiết 3: Từ và cấu tạo từ tiếng Việt.
Tiết 4: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.(TH môi trường)
Tuần 2    
Tiết 5, 6: Thánh Gióng
Tiết 7: Từ mượn.
Tiết 8: Tìm hiểu chung về văn tự sự.
Tuần 3    
Tiết 9: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Tiết 10: Nghĩa của từ.
Tiết 11,12: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.
Tuần 4    
Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích hồ Gươm
Tiết 14: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự.
Tiết 15,16: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
Tuần 5    
Tiết 17, 18: Viết bài Tập làm văn số 1
Tiết 19: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
Tiết 20: Lời văn, đoạn văn tự sự.
Tuần 6    
Tiết 21, 22: Thạch Sanh.
Tiết 23: Chữa lỗi dùng từ.
Tiết 24: Trả bài Tập làm văn số 1.
Tuần 7    
Tiết 25, 26: Em bé thông minh.
Tiết 27: Chữa lỗi dùng từ (tiếp).
Tiết 28: Kiểm tra Văn.
Tuần 8    
Tiết 29: Luyện nói kể chuyện.
Tiết 30, 31: Hướng dẫn đọc thêm: Cây bút thần.
Tiết 32: Danh từ.
Tuần 9    
Tiết 33 : Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự.
Tiết 34,35: Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng.
Tiết 36: Thứ tự kể trong văn tự sự. Hướng dẫn bài viết số 2.
Tuần 10    
Tiết 37,38: Viết bài Tập làm văn số 2.
Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng. (TH môi trường)
Tiết 40: Thầy bói xem voi.
Tuần 11    
Tiết 41: Danh từ (tiếp).(Chọn DT chung và DT riêng để dạy)
Tiết 42: Trả bài kiểm tra Văn.

Tiết 43: Luyện nói kể chuyện.
Tiết 44: Cụm danh từ.

Tuần 12
Tiết 45: Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
Tiết 46: Kiểm tra Tiếng Việt.
Tiết 47: Trả bài Tập làm văn số 2.
Tiết 48: Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời thường. Hướng dẫn bài viết số 3.
Tuần 13
Tiết 49,50: Viết bài Tập làm văn số 3.
Tiết 51: Treo biển; Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới, áo mới.
Tiết 52: Số từ và lượng từ.
Tuần 14
Tiết 53: Kể chuyện tưởng tượng.
Tiết 54, 55: Ôn tập truyện dân gian.
Tiết 56: Trả bài kiểm tra Tiếng Việt.
Tuần 15
Tiết 57: Chỉ từ.
Tiết 58: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng. (TH môi trường)
Tiết 59: Hướng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa.
Tiết 60: Động từ.
Tuần 16
Tiết 61: Cụm động từ.
Tiết 62: Hướng dẫn đọc thêm: Mẹ hiền dạy con. (TH môi trường)
Tiết 63: Tính từ và cụm tính từ.
Tiết 64 : Trả bài Tập làm văn số 3.
Tuần 17
Tiết 65: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.
Tiết 66: Ôn tập kiểm tra học kì I.
Tiết 67, 68 : Kiểm tra học kì I.
Tuần 18
Tiết 69 : Chương trình Ngữ văn địa phương. (TH môi trường)
Tiết 70, 71: Hoạt động Ngữ Văn: Thi kể chuyện.
Tiết 72: Trả bài kiểm tra học kì I.
Tuần 19 : Tuần đệm
HỌC KÌ II
Tuần 20
Tiết 73, 74: Bài học đường đời đầu tiên.
Tiết 75: Phó từ.
Tiết 76: Tìm hiểu chung về văn miêu tả. (TH môi trường)
Tuần 21
Tiết 77: Sông nước Cà Mau. (TH môi trường)
Tiết 78: So sánh.
Tiết 79,80: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
Tuần 22
Tiết 81,82: Bức tranh của em gái tôi.
Tiết 83,84: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
Tuần 23
Tiết 85 : Vượt thác.
Tiết 86: So sánh (tiếp).
Tiết 87: Chương trình địa phương Tiếng Việt.
Tiết 88: Phương pháp tả cảnh. Hướng dẫn bài viết ở nhà. (