Violypic-vòng 13

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hồng Anh
Ngày gửi: 18h:33' 17-02-2012
Dung lượng: 236.5 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Hàm số  luôn không đổi (là hàm hằng) khi  bằng 
Câu 2: Phương trình  có một nghiệm là (1; - 1) khi 
Câu 3: Điều kiện của  để hai phương trình  và không có nghiệm chung là  
Câu 4: Cho đường tròn (O; 10cm), đường kính AB. Gọi T là trung điểm của OA. Bán kính đường tròn tiếp xúc với AB tại T và tiếp xúc trong với (O) là cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5: Cho đường tròn (O) và điểm M ở ngoài đường tròn. MA và MB là các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và B. Biết góc AMB bằng 58 độ. Số đo góc OAB bằng độ.
Câu 6: Hai đường thẳng  và  trùng nhau khi = 
Câu 7: Số nghiệm () của phương trình  mà  nguyên dương là 
Câu 8: Một sợi dây quấn căng quanh hai ròng rọc tròn có bán kính 14cm và 4cm. Nếu khoảng cách giữa các tiếp điểm của dây với ròng rọc là 24cm thì khoảng cách giữa hai tâm ròng rọc là cm.
Câu 9: Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi  = 
Câu 10: Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm M(0; 1) và N(- 1; 10) là 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Nếu AB và AC là hai tiếp tuyến kẻ từ A của đường tròn (O) thì khẳng định nào sau đây là sai ?
OA là trung trực của đoạn thẳng BC
BC là trung trực của đoạn thẳng OA
OA là tia phân giác của góc BOC
AO là tia phân giác của góc BAC
Câu 2: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình  là:
Câu 3: Cho đường tròn (O; 3cm). Tập hợp tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc với đường tròn (O) có thể là:
Nửa đường tròn (O; 2cm)
Nửa đường tròn (O; 2cm) trừ một điểm
Đường tròn (O; 2cm) trừ một điểm
Đường tròn (O; 2cm)
Câu 4: Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O). Có nhiều nhất bao nhiêu điểm trên đường tròn (O) cách P một khoảng bằng 3 ?
1 điểm
2 điểm
3 điểm
4 điểm
Câu 5: Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây là sai ?
Phương trình có vô số nghiệm
(- 1; - 3) không là nghiệm của phương trình
Phương trình không có nghiệm () mà  đều dương
Phương trình có nghiệm () mà  đều nguyên
Câu 6: Nghiệm tổng quát của phương trình  là:
Câu 7: Hàm số  luôn không đổi (tức là hàm hằng) khi

 hoặc 


Câu 8: Điều kiện của  để hai phương trình  và  có một nghiệm chung duy nhất là:
Câu 9: Cho đường tròn (O) và hai tiếp tuyến song song a, b với hai tiếp điểm lần lượt là T và T`. Một tiếp tuyến thứ ba cắt a ở P, cắt b ở Q. Biết TP = 4cm; T`Q = 9cm. Độ dài bán kính của đường tròn (O) là:Một số khác
Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm N(1; 3) và song song với đường thẳng  là đồ thị của hàm số