KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Lê Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:20' 01-11-2012
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013

Trường THCS Kim Đồng
Bộ phận: Lao Động
(((((

- Trên cơ sở Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và kết luận 242-TB/TƯ ngày15 /4/2009 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQTƯ2 khoá VIII, về phương hướng phát triển GD -ĐT đến năm 2020.
- Căn cứ Luật Giáo dục 2005 và các NQ của QH khoá VII, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 06-CT /TƯ ngày 7/11/2006của BCT về cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và các nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2 của chiến lược phát triển GD 2001-2010
- Căn cứ tình hình thực tế phát triển GD-ĐT mà BGD đã chỉ thị nhiệm vụ năm học 2010-2011 được xác định là” Năm học đổi mới quản lí Và nâng cao chất lượng GD” về nhiệm vụ trọng tâm trường THCS năm học 2011-2012.
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của nhà trường và tình hình thực tế của ban lao động, nay ban lao động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 như sau:
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường có 17 lớp học với tổng số học sinh là 594 học sinh
Tổng số CB - CC : 40 đ/c
1/Thuận lợi:
- Có sự quan tâm giúp đỡ tận tình của BGH nhà trường.
- Nhà trường đã hợp đồng với Công Ty Vệ Sinh Môi Trường Huyện để thu gom rác trong tuần.
- Đa số GVCN nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác lao động và quản lí học sinh lao động vệ sinh cảnh quang trường lớp .
- Số lượng học sinh nhiều và đa số học sinh có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác lao động nên thuận lợi cho việc phân công lao động.
- Trường có 1 máy cắt cỏ nên cũng thuận lợi cho việc lao động.
2/ Khó khăn
:-Một số GVCN, và học sinh chưa ý thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác lao động nên đã gây không ít khó khăn trong công
tác lao động.
Nhà trường chưa có hố xử lý rác lớn và việc xe gam rác tuần chỉ có 2 lần nên cũng gây khó khăn trong việc xử lý rác.
II/ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
Thường xuyên theo dõi kế hoạch của Trường để tham mưu kịp thời các trọng tâm công tác hằng tháng, hằng tuần cho lãnh đạo nhà trường. Không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác lao động.
Có kế hoạch lao động cụ thể hằng tháng, hằng tuần.
Tham gia và thực hiện một số công việc khác theo phân công : như công tác phổ cập, xây dựng trường chuẩn...
III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HẰNG THÁNG
*Tháng 08, 09:
- Tập trung dọn vệ sinh cảnh quan sân trường, phòng học và các phòng làm việc.
- Sắp xếp lại bàn ghế cho các phòng học, để đảm bảo chổ ngồi cho học sinh.
- Lau chùi cửa kính các phòng..
- Xớt cỏ, cắt tỉa các bồn hoa và bồn cỏ trên sân trường.
- Xớt cỏ phía sau và bên hông 2 dãy lầu.
- Quét dọn vệ sinh sân trường và phòng học hằng ngày.
- Xớt cỏ, dọn vệ sinh khu vực thư viện.
* Tháng 10:
- Làm lại đường đi phía cổng phụ
- Quét dọn vệ sinh sân trường và phòng học hằng ngày.
- Làm cỏ vào phân các bồn hoa trước các phòng học.
- Dời rác phía sau khu vực vệ sinh học sinh.
- Lau chùi cửa kính các phòng.
- Dọn rác phía bên hông 2 dãy lầu.
* Tháng 11:
- Quét dọn vệ sinh sân trường và phòng học hằng ngày.
- Cắt tỉa cỏ ở các ô cỏ và bồn hoa.
- Lau chùi cửa kính các phòng.
- Xớt cỏ hàng cau trước cổng trường.
- Phát, dọn vệ sinh sân bãi học thể dục.
*Tháng 12:
- Dọn vệ sinh viếng hương Nghĩa Trang Liệt Sĩ Xã
- Quét dọn vệ sinh sân trường và phòng học hằng ngày.
- Xớt cỏ phía sau và bên hông 2 dãy lầu.
- Lau chùi cửa kính các phòng.
- Xớt cỏ, dọn vệ sinh khu vực thư viện.
*Tháng 01:
- Quét dọn vệ sinh sân trường và phòng học hằng ngày.
- Lau chùi cửa kính các phòng.
- Làm cỏ vào phân các bồn hoa trước các phòng học.
- Xớt cỏ hàng cau