bản tự nhận xét đánh giá cán bộ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Xuân Dũng
Ngày gửi: 19h:22' 02-12-2011
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 1725
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CAM LỘ
TRƯỜNG THCS KHÓA BẢO Cam Thành, ngày 02 tháng 12 năm 2011

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
Năm 2011
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ và tên: THÁI XUÂN DŨNG Sinh năm : 09/05/1978
- Ngày vào Đảng : 12/07/2006 Ngày chính thức: 12/07/2007.
- Nơi ở hiện nay: Khu phố Tây Trì – Phường I – Đông Hà.
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường THCS Khóa Bảo.
II. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM
1. Ưu điểm:
a. Phẩm chất chính trị, đạo đưc, lối sống:
- Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn có tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
- Luôn luôn giữ gìn tư cách, đạo đức của người Đảng viên, thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , chấp hành quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm.
- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Có mối quan hệ tốt với bà con lối xóm, bạn bè đồng nghiệp, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
b. Năng lực và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Được nhà trường và tổ chức phân công làm công tác tổng phụ trách Đội, bản thân luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn cố gắng trong việc tự học, tự rèn, tự tìm hiểu thông qua sách báo, các tài liệu có liên quan cũng như học hỏi các kinh nghiệm của đồng nghiệp. Hàng tháng tôi đều chủ động lên kế hoạch, báo cáo với nhà trường để thực hiện tốt giáo dục chủ đề, chủ điểm của tháng.
- Luôn có tính chủ động, sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt chức trách của một tổng phụ trách.
- Ngoài công tác Đội, tôi còn tham gia công tách giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, tham gia đầy đủ các buổi hội họp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Thực hiện tốt các công việc do chi bộ, công đoàn và nhà trường phân công..
- Kết quả cuối năm học 2010 – 2011: Liên đội được công nhận là Liên đội mạnh cấp tỉnh, bản thân là giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện.
2. Khuyết điểm, hạn chế:
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn nóng nảy, một số việc giải quyết chưa dứt điểm trong học sinh.
- Chưa mạnh dạn trong việc góp ý đồng nghiệp.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ:
Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ .

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Thái Xuân Dũng
Xác nhận
Của cấp ủy hoạc lãnh đạo cơ quan