Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Minh Quốc
Giới tính Nam
Email leminhquoc0@Gmail.com
Website http://violet.vn/leminhquoc0
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 199 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 148 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này