Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Vy
Giới tính Nữ
Email nguyenngoctri.thcslthhqt@quangtri.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyến Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Email hangsinh81@yahoo.com
Website http://violet.vn/hangkhesanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 472 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Minh Quốc
Giới tính Nam
Email leminhquoc0@Gmail.com
Website http://violet.vn/leminhquoc0
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 142 (Xem chi tiết)