Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Bích Thủy
Ngày gửi: 21h:23' 19-08-2009
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa
Tìm đặc điểm cấu tạo và chức năng của các cơ quan của thực vật có hoa?
Đáp án :
6. Hấp thụ nước và các muối khoáng hòa tan cho cây
5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống
.
4. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá và các chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
2. Thu nhận ánh sang để chế tạo chất hữu cơ cho cây
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút
d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái,
c. Gồm vỏ quả và hạt
e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ
Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa
- Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.
Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa
2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa
- Các cơ quan của cây xanh có hoa có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng đến nhau
Kết luận : SGK/tr.117
TL
1. Những cơ quan nào của cây có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng ?
2. Lấy ví dụ chứng minh khi hoạt động của một cơ quan được tăng cường hay giảm đi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác ?
3. Giữa các cơ quan của cây xanh có hoa có mối quan hệ như thế nào ?
Thảo luận
Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất
II. Cây với môi trường
1. Các cây sống dưới nước
Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất
II. Cây với môi trường
1. Các cây sống dưới nước
- Cây sống ngập trong nước có lá hình bản dẹt
- Cây có lá nằm sát mặt nước thì lá to
- Cây nổi trên mặt nước thì cuống là phình to, xốp
Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất
II. Cây với môi trường
1. Các cây sống dưới nước
2. Các cây sống trên cạn
Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất
II. Cây với môi trường
1. Các cây sống dưới nước
2. Các cây sống trên cạn
3. Cây sống trong môi trường đặc biệt
Kết luận : SGK/ tr.121
Trò chơi giải ô chữ
 
Gửi ý kiến