Bài 8. Tình hình phát triển KT-XH ở các nước châu Á

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thu Hường
Ngày gửi: 08h:04' 01-11-2012
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:Câu 1: Cho biết tại sao Nhật Bản là nước phát triển sớm nhất châu Á?
+ Nhật Bản sớm thực hiện cuộc cải cách minh trị, mở rộng quan hệ với các nước phương Tây
Câu 2: Trình bày các đặc điểm chính về tình hình
phát triển KT – XH của châu Á?
+ Kinh tế sớm phát triển nhưng bị chế độ thực dân phong kiến kìm hãm.
+ Sau chiến tranh thế giới thứ 2 kinh tế khôi phục, phát
triển .
+ Trình độ phát triển kT giữa các nước không đồng đều
Tiết 8
Bài8
Tiết 8- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

Tiết 8- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. NÔNG NGHIỆP
Tiết 10- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

1. Nông nghiệp:
Lúa gạo, lúa mì
Ngô, chè, cao su
cà phê, dừa…
Trâu ,bò, lợn…
Lúa mì, bông, chè,
chà là…
Cừu, bò,ngựa
...
Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp

Tại sao cây trồng, vật nuôi ở hai khu vực trên lại khác nhau?


Vì hai khu vực có địa
hình và khí hậu khác
nhau
Khí hậu gió
mùa đồng
bằng
Khí hậu khô
nóng địa
hình cao
Tiết 8- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều.
Có hai khu vực cây trồng, vật nuôi khác nhau: gió mùa ẩm, lục địa khô hạn.
- Sản lượng lương thực giữ vai trò quan trọng nhất
- Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo

Quan sát biểu đồ 8.2 cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu? Nước nào sản xuất lúa gạo đứng đầu thế giới?
22,9%
28,7%
Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
 - Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều.
- Có hai khu vực cây trồng, vật nuôi khác nhau: gió mùa ẩm, lục địa khô hạn.
- Sản lượng lương thực giữ vai trò quan trọng nhất
- Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo.
- Thái Lan, Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất, thứ hai thế giới.
Tại sao Trung
Quốc, Ấn độ là
nước sản xuất
nhiều lúa gạo
nhưng không
phải là nước
xuất khẩu thứ
nhất ,thứ hai
thế giới?
Do Trung Quốc, Ấn Độ
Đông dân nhât TG

ảnh 8.3 cho nhận xét
Nội dung ảnh
Diện tích mảnh ruộng
Số lao động
Công cụ lao động
Nhận xét trình độ sản xuất
Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
=>Cảnh thu hoạch lúa
=>Diện tích mảnh ruộng nhỏ
=>Số lao động nhiều
=>Công cụ lao động thô sơ
=>Trình độ sản xuất thấp

Quan sát
Thu hoạch lúa ở Thái Lan
Thu hoạch lúa ở Việt Nam
Thu hoạch lúa ở Philippin
Nhận xét gì về trình độ sản xuất nông nghiệp
ở các nước châu Á
Trình độ nông nghiệp phát triển chưa đều giữa các nước
Tiết 8- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI
Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp :
Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp :
Xu thế chung về sự phát triển công nghiệp ở các nước Châu Á?

- Các nước đều ưu tiên
phát triển công nghiệp

Trình độ phát triển công nghiệp giữa các nước như thế nào?
- Trình độ công nghiệp
hóa chưa đều giữa các
nước
Kể tên các
sản phẩm nổi
tiếng của một số
nước châu Á
có mặt trên
thị trường Việt
Nam
- Cơ cấu ngành đa dạng
(luyện kim, cơ khí chế tạo,
điện tử, hàng tiêu dùng…)
- Công nghiệp phát triển
mạnh:Nhật Bản, Trung Quốc,
Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan …
Nêu tên các
nước có
nền công
nghiệp
phát triển
ở châu Á
Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp
- Các nước đều ưu tiên
phát triển công nghiệp

- Trình độ công nghiệp
hóa chưa đều giữa các
nước
- Cơ cấu ngành đa dạng
(luyện kim, cơ khí chế tạo,
điện tử, hàng tiêu dùng…)
Công nghiệp phát triển
mạnh:Nhật Bản, Trung Quốc,
Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan …
Qua bảng 8.1(SGK–27) cho biết các nước khai thác than,dầu mỏ lớn nhất ?

Than:
(Trung Quôc,
Ấn Độ)
Dầu mỏ:
(A-rập Xê-út,
Cô-oét,
Trung Quốc))
Nước sử dụng sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?

A-rập Xê-út,
Cô-oét
(xuất khẩu)


Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp
Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp :
3. Dịch vụ:
- Có trình độ phát triển
cao đời sống nhân
dân được cải thiện
rõ rệt.

Tiết 8 - Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp :
3. Dịch vụ:
64,4
54,1
- Các nước có hoạt động dịch vụ cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo.
Các nước có ngành
dịch vụ phát triển?
Nhận xét về mối quan
hệ giữa tỉ trọng giá trị
dịch vụ trong DGP với
GDP theo đầu người ở
các nước trên ?
HÌNH ẢNH MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ