Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hoàng
Ngày gửi: 02h:27' 18-01-2013
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
năm học 2012 - 2013
Họ và tên : Lê Văn Hoàng
Chức vụ : Tổ trưởng
Môn : Lịch sử
Tổ : Xã hội
Trường : THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Eah’leo, tỉnh Đăk Lăk
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thuận lợi :
Được nhà trường tạo mọi điều kiện dể phát huy khả năng của bản thân và hoàn thành nhiệm vụ.
Bản thân luôn có tinh thần học hỏi, cầu thị để ngày càng phát triển tốt hơn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Khó khăn :
Điều kiện cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, không ổn định nên hạn chế rất nhiều trong thực hiện công việc.
Đa số học sinh của nhà trường là con em dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức không đồng đều nên khó thực hiện được các phương pháp dạy học tích cực trong tiết học.
HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD, SGD.
Tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường.
Tự bồi dưỡng thông qua quá trình công tác và hoạt động chuyên môn.
- Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG .
1.Nội dung bồi dưỡng theo chuẩn kiến thức kĩ năng
STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

1
- Bồi dưỡng Chuẩn chương trình kiến thức kĩ năng theo bộ Hướng dẫn chuẩn chương trình kiến thức kĩ năng của BGD&ĐT.
- Bồi dưỡng ra đề kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh và đúng Chuẩn chương trình kiến thức kĩ năng.

- Tự bồi dưỡng theo tài liệu đã được cung cấp.
- Bồi dưỡng thông qua các cuộc họp chuyên môn của tổ chuyên môn
Xuyên suốt năm học và trong các buổi họp CM
30/1 năm


2.Nội dung bồi dưỡng theo đối tượng vùng miền

STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

1
Bồi dưỡng Hỗ trợ dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.
Tham gia lớp bồi dưỡng của PGD và nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

2
Bồi dưỡng hoà nhập cho học sinh khuyết tật trong trường THCS
Tham gia lớp bồi dưỡng của PGD và nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15


3.Nội dung bồi dưỡng khối kiến thức tự chọn

STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

1
- Mô đun 1: Phương pháp dạy học tích cực, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD, SGD và của Nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

2
- Mô đun 2: Tư vấn nghề nghiệp, chăm sóc tâm lý và phát triển chuyên môn liên tục cho giáo viên THCS;
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD, SGD và của Nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

3
- Mô đun 4: Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học.
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD, SGD và của Nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

4
- Mô đun 5: Ứng dụng CNTT trong lớp học và hệ thống hướng dẫn qua mạng;
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD, SGD và của Nhà trường

15

 Cư A mung, Ngày 15 tháng 9 năm 2012

PHÊ DUYỆT CỦA BGH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Lê Văn Hoàng