BÂY GIỜ LÀ

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Danh Sách Giáo viên  (1 bài)

Danh Sách Cán bộ Giáo viên
DANH SÁCH GIÁO VIÊN, CÁN BỘ STT Họ tên Chức vụ Điện thoại 1 Nguyễn Minh Sớt Hiệu trưởng 0949006393 2 Nguyễn Văn Quyên Phó hiệu trưởng 0919789049 1 Phan Văn Cước Giáo viên Tổng phụ trách 0918505608 2 Nguyễn Thị Gái Giáo viên Địa 01668581782 3 Nguyễn Anh Việt Giáo viên GDCD 0919838586 4 Nguyễn Đức Hoàn Giáo viên Hóa 5 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Hóa 0972005108 6 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hóa 0918143744 7 Phan Thị Hoàng Giáo viên Hóa 01234313633 8 Võ Thị Thu...

Giáo án  (4 bài)

Word-logo-small

Bai 1 (Tiet 2)

Ngày gửi: 2011-10-25 14:35:17

Word-logo-small

Bai 1 (Tiet 1)

Ngày gửi: 2011-10-25 14:34:12

Word-logo-small

GiaoanT7

Ngày gửi: 2011-09-08 21:57:18

Word-logo-small

GiaoanTin6

Ngày gửi: 2011-09-08 21:49:41

Đề thi  (3 bài)

Word-logo-small

DS6 tiet33

Ngày gửi: 2011-09-15 20:19:08

Word-logo-small

Ke hoach bo mon Tin6

Ngày gửi: 2011-09-15 20:11:17

Word-logo-small

DeTin7hkii

Ngày gửi: 2011-09-08 15:18:30

Điểm tin từ Báo Mới