Tiêu chuẩn 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thái Hòa
Ngày gửi: 08h:38' 01-12-2012
Dung lượng: 204.5 KB
Số lượt tải: 2080
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Đồng Hới
Trường THCS Hải Đình
Nhóm 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.
Tiêu chí 1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ GDĐT, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.
a) Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần của nhà trường đảm bảo quy định;
b) Thực hiện kế hoach thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập từng môn theo quy định;
c) Rà soát, việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm học, kế hoach giảng dạy và học tập hàng tháng.
1. Mô tả hiện trạng:
- Nhà trường có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần theo quy định. [H5.5.01.01] ; [ H5.5.01.02]
- Thực hiện đúng kế hoach thời gian năm học, có kế hoạch giảng dạy và học tập từng môn theo quy định. [H1.1.01.03]; [ H1.1.01.03]; [H5.5.01.03] [ H5.5.01.04];
- Hàng tháng nhà trường đã tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập. [ H1.1.03.01]; [H1.1.01.01];
2. Điểm mạnh:
- Kế hoach năm học của trường được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng gắn với thực tế của trường, được thể hiện rõ qua kế hoạch cụ thể của kỳ, tháng, tuần.
- Thực hiện nghiêm túc thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập từng môn thông qua phân phối chương trình kế hoạch của Sở, của Bộ.
- Rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ từng năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập hàng tháng thông qua hoạt động của tổ chuyên môn, hội đồng giáo dục trường.
3. Điểm yếu:
Một số văn bản điều chỉnh đến với trường chưa kịp thời nên chỉ đạo còn chậm.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
- Trường thường xuyên bổ sung những vấn đề về chuyên môn do Bộ, Sở, Phòng điều chỉnh vào trong công tác giảng dạy.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a
Chỉ số b
Chỉ số c

Đạt: 
Không đạt: 
Đạt: 
Không đạt: 
Đạt: 
Không đạt: 

5.2. Tự đánh giá tiêu chí:
Đạt: 
Không đạt: 

Người viết báo cáo: Võ Quang Cảnh
Phòng GD&ĐT Đồng Hới
Trường THCS Hải Đình
Nhóm 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.
Tiêu chí 2. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.
a) Sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học tích hợp; thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học;
b) Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới đánh giá và hướng dẫn học sinh tự biết đánh giá kết quả học tập;
c) Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết phản biện.
1. Mô tả hiện trạng:
- Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học tích hợp; thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học. [H1.1.01.03]; [H5.5.02.01].
- Giáo viên ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học, tích cực đổi mới đánh giá và hướng dẫn học sinh tự biết đánh giá kết quả học tập. [H1.1.01.03]; [H5.5.02.01].
- Giáo viên hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động sáng tạo và biết phản biện. [H1.1.01.03]; [H5.5.02.01]; [H5.5.02.02]; [H5.5.02.03].