nhan hai so nguyen cung dau

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Linh Hoài Diệt
Ngày gửi: 08h:39' 05-03-2013
Dung lượng: 11.7 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
TUẦN: Ngày soạn:
TIẾT: Ngày dạy:


BÀI: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

I-MỤC TIÊU:

1-Kiến thức :Hiểu qui tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, đặc biệt dấu của tích hai số nguyên âm.
3-Thái độ : Rèn tính cẩn thận , biết dự đoán kết quả chính xác .

II-CHUẨN BỊ :

1 Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phấn màu.
2 Học sinh: Ôn lại qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu, sách giáo khoa.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số, đồ dùng học tập của học sinh.
2.Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên:
Nêu qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu ?
Áp dụng: Sửa bài 76/89 sgk.
Học sinh:
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai GTTĐ rồi đặt dấu “-“ trước kết quả
x
5
-18
18
40

y
-7
10
-10
-25

x.y
-35
-180
-18
-1000

Giáo viên: Nhận xét, cho điểm
3.Giảng bài mới:

* Giới thiệu bài: Ta đã biết cách nhân hai số nguyên khác dấu. Vậy nhân hai số nguyên cùng dấu có gì khác so với nhân hai số nguyên khác dấu và thực hiện như thế nào?
* Tiến trình tiết dạy:
T.L
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

5’
Hoạt động 1: Nhân 2 số nguyên dương


- Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số nào?
- Cho hs làm ?1
- Vậy khi nhân 2 số nguyên dương thì tích là một số thế nào?
- Nhân 2 số tự nhiên ( 0
a/ 12.3 = 36
b/ 5.120 = 600
- Tích 2 số nguyên dương là 1 số nguyên dương.

1)Nhân hai số nguyên dương
- Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên ( 0


15’
Hoạt động 2:Nhân 2 số nguyên âm


- Cho học sinh làm ?2
- Viết lên bảng cho hs nêu
3.(-4) = ?
2.(-4) = ?
1.(-4) = ?
0.(-4) = ?
- Trong 4 tích này, ta giữ nguyên thừa số (-4) còn thừa số thứ nhất giảm dần 1 đơn vị, em thấy các tích như thế nào ?
- Theo qui luật đó,em hãy dự đoán kết quả hai tích.
Dự đoán:
(-1).(-4) = ?
(-2).(-4) = ?
- Vậy muốn nhân hai số nguyên âm ta làm thế nào ?

- Nêu ví dụ: (-4).(-25) = 4.25
(-12).(-10) = ?
- Có nhận gì về tích hai số nguyên âm ?

- Cho hs làm ?3:
Tính: 5.17; (-15).(-6)


- Tích 2 số nguyên cùng dấu mang dấu gì?
- Đọc ?2
- Điền kết quả 4 dòng đầu : 3.(-4) = -12
2.(-4) = -8
1.(-4) = -4
0.(-4) = 0
- Các tích tăng dần 4 đơn vị hoặc giảm (-4) đơn vị.- Học sinh làm
(-1).(-4) = 4
(-2).(-4) = 8


- Muốn nhân hai số nguyên âm ta nhân hai GTTĐ của chúng.
- Học sinh làm
(-12).(-10) = +120
- Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

- Học sinh làm
5.17 = 85
(-15).(-6) = 90
- Tích 2 số nguyên cùng dấu là một số dương.
2)Nhân hai số nguyên âm

Qui tắc :
Muốn nhân hai số nguyên âm ta nhân hai GTTĐ của chúng.

Ví dụ:
(-4).(-25) = 100
(-12).(-10) = +120


Nhận xét:
Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

7’
Hoạt động 3: Kết luận


- Cho hs trả lời bài 7/91sgk
a/(+3).(+9); b/(-3).7
c/13.(-5); d/(-150).(-4)
e/(+7).(-5)
- Cho hs nhận xét sửa sai
- Hãy rút ra kết luận :
+Nhân một