Tinh chat hoa học cua muoi

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Sơn Ca (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:28' 30-10-2008
Dung lượng: 130.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người


Tiết 14

Bài 10 : Tính chất hoá học của muối
Giáo viên dạy : Nguyễn thị nhung
Nhiệt liệt chào mừmg các thầy cô giáo
và các em về tham gia hội giảng

Bài tập1 :Đọc tên các muối có công thức ghi dưới đây :
a.K2CO3.................................
b.Ba(NO3)2...............................
c.FeCl2..................................
d.AgNO3..................................ê..CuCl2...................................

. Bài tập 2: Viết công thức của những muối có tên gọi dưới đây :
a.Natri Nitrat .............................
b.Canxi Cacbonat ............................
c.Đồng (II) Sunfat.............................
d.Bari Sunfat..............................
e.Sắt (II) Sun fat............................
- Dụng cụ thí nghiệm : Giá ống nghiệm ,ống nghiệm , Kẹp gỗ ống hút
Hoá chất : Dd AgNO3,dd NaCl , ddH2SO4,, ddBaCl2,,,ddCuSO4, ddNaOH,CaCO3 ,dây đồng .
Bảng tính tan
Thí nghiệm 1 :
- Ngâm một đoạn dây đồng vào ống nghiệm có chứa 2-3 ml ddAgNO3.
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?
Thí nghiệm 2:
Nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dd muối BaCl2 .
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?
b. Nhỏ 1 đến 2 giọt dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm có sẵn một ít bột CaCO3 bằng hạt ngô .
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?
Thí nghiệm 3:
Nhỏ vài giọt dd AgNO3 vào ống nghiệm có sẵn 1 ml NaCl .
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?
Thí nghiệm 4:
Nhỏ vài giọt dd muối CuSO4 vào ống nghiệm chứa 1 ml dd NaOH.
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?

Thí nghiệm 3:
Nhỏ vài giọt dd AgNO3 vào ống nghiệm có sẵn 1 ml NaCl .
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?
Thí nghiệm 4:
Nhỏ vài giọt dd muối CuSO4 vào ống nghiệm chứa 1 ml dd NaOH.
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?

Thí nghiệm 3:
- Nhỏ vài giọt dd AgNO3 vào ống nghiệm có sẵn 1 ml NaCl .
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?
Thí nghiệm 4:
- Nhỏ vài giọt dd muối CuSO4 vào ống nghiệm chứa 1 ml dd NaOH.
Quan sát hiện tượng và nhận xét ?


tính chất hoá học của muối
Tính chất hoá học của muối
Muối tác dụng với kim loại
Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
(rắn ) (dd) (dd) (rắn )
2. Muối tác dụng với axit
BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl
( dd ) (dd) (rắn ) ( dd )
CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + CO2 + H2O
(rắn ) ( dd ) (dd ) (K ) (l )
3. Muối tác dụng với muối
AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3
(dd) (dd) (rắn ) (dd)
4. Muối tác dụng với ba zơ
CuSO4 + NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4
( dd ) (dd ) (rắn ) (dd )tính chất hoá học của muối
Tính chất hoá học của muối
Muối tác dụng với kim loại
Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
(rắn ) (dd) (dd) (rắn )
2. Muối tác dụng với axit
BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl
( dd ) (dd) (rắn ) ( dd )
CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + CO2 + H2O
(rắn ) ( dd ) (dd ) (K ) (l )
3. Muối tác dụng với muối
AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3
(dd) (dd) (rắn ) (dd)
4. Muối tác dụng với ba zơ
CuSO4 + NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4
( dd ) (dd ) (rắn ) (dd )
Bài tập vận dụng :
Bài tập: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và ghi rõ trạng thái của các chất trong phương trình :
H2SO4 + Ba(NO3)
HCl + AgNO3
HNO3 + CaCO3
CuCl2 + KOH
FeSO4 + NaOH
FeCl3 + NaOH
Ba(NO3) + Na2SO4
MgSO4 + BaCl2
KCl + AgNO3
Bài tập: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và ghi rõ trạng thái của các chất trong phương trình :
H2SO4 + Ba(NO3)2 BaSO4 + 2 HNO3
HCl + AgNO3 AgCl + HNO3
2HNO3 + CaCO3 Ca(NO3)2 + CO2 + H2O
CuCl2 + 2 KOH Cu(OH)2 + 2 KCl
FeSO4 + 2 NaOH Fe(OH)2 + NaOH
2FeCl3 + 6 NaOH 2Fe(OH) 3 + 6NaCl
Ba(NO3)2 + Na2SO4 BaSO4 + 2 NaNO3
MgSO4 + BaCl2 BaSO4 + MgCl2
KCl + AgNO3 AgCl + KNO3

Đáp án:
Hướng dẫn về nhà
Học bài trong vở ghi và SGK
Làm bài tập 1,2,5,6 trang 33 - SGK