Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Ngọc Lĩnh - HT)
  • (Nguyễn Đức Trung - HP)

  Clip về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

  Mẫu kiểm điểm đảng viên chấp hành

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Nhật Hạ
  Ngày gửi: 14h:42' 09-04-2013
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 344
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
  NĂM 2013

            Kính gửi: - Chi bộ Trường THCS EaTu
  - Đảng bộ xã Êa Tu
  Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ...................................................................
            Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................
            Quê quán: ..................................................................................................
            Nơi cư trú hiện nay: .......................................................................................
            Ngày vào Đảng: ................................... ;  Ngày chính thức: .........................................
            Hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS EaTu
            Đơn vị công tác hiện nay: trường THCS EaTu
            Chức vụ chuyên môn hiện nay: .....................................................................................
            Chức vụ Đảng, Đoàn thể hiện nay: …………………………………………………...
            Nhiệm vụ chuyên môn được giao hiện nay: .................................................................
  ......................................................................................................................
            Thực hiện Quyết định số …. -QĐ/ CB ngày …/…./2013 của Chi ủy chi bộ trường THCS EaTu ; nay tôi viết Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2013 như sau :      
  1/- Về nội dung kiểm tra
  ( nêu nội dung, thời điểm kiểm tra được ghi trong quyết định).
  2/-Phần tự kiểm tra
  2.1/-Những ưu điểm
  2.2/- Những khuyết, nhược điểm
  2.3/- Nguyên nhân của những khuyết, nhược điểm
  -    Nguyên nhân khách quan
  -    Nguyên nhân chủ quan
  3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết nhược điểm
  Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết, nhược điểm.
  4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất
            Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, cơ quan, với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có).
   5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra


  ÊaTu , Ngày …. Tháng … Năm 2013
  Người tự kiểm điểm.
   
  Gửi ý kiến
  print