bài 1 Liên khiết

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hoàng Lê
Ngày gửi: 15h:01' 03-05-2013
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: .
Tuần 2 - Tiết 2.
Bài 2: LIÊM KHẾT.
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
Giúp học sinh hiểu thế nào là liêm khiết. Biết phân biệt hành vi trái ngược với liêm khiết. Biểu hiện và ý nghĩa của liêm khiết.
2. Thái độ:
Đồng tình, ủng hộ, học tập gương liêm khiết. Phê phán hành vi không liêm khiết trong cuộc sống.
3. Kĩ năng:
Học sinh biết kiểm tra hành vi của mình để tự rèn luyện bản thân vè tính liêm khiết.
II. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV, tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về liêm khiết.
III. Hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra bài cũ:
GV: Chia bảng 2 phần, gọi 2 học sinh lên bảng.
? Tìm những hành vi của học sinh biết tôn trọng lẽ phải.
? Tìm những hành vi của học sinh không biết tôn trọng lẽ phải.
2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới.
GV: Đưa ra các tình huống ghi sẵn trên giấy khổ lớn.
TH1: Em Hà ở TP Hải Phòng nhặt được ví tiền, nhờ công an trả lại người mất.
TH2: Chú Minh cảnh sát giao thông không nhận tiền của người lái xe khi họ vi phạm luật giao thông.
? Những hành vi trên thể hiện đức tính gì?
GV: để hiểu hơn vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu bài mới.
Hoạt động 2: Thảo luận tìm hiểu phần đặt vấn đề.
GV: Cho học sinh đọc các câu chuyện SGK. Lần lượt khai thác 3 câu chuyện.
GV: Chia nhóm cho học sinh thảo luận.
- Nhóm 1,2: Hành vi nào thể hiện việc làm của bà Ma ri quy ri. Những hành vi đó thể hiện đức tính gì?
- Nhóm 3,4: Nêu hành động của Dương Chấn. Những hành động đó thể hiện đức tính gì?
- Nhóm 5,6: Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào? Những hành động đó thể hiện đức tính gì?


GV: Nhận xét ý kiến các nhóm.
- Đặt câu hỏi chung cho cả lớp.
? Em có suy nghĩ gì về các cách xử sự trên?

? Theo các em những cách xử sự đó có điểm gì chung?
- Hoạt động 3: Liên hệ thực tế đức tính liêm khiết.
? Việc học tập về gương sáng liêm khiết có phù hợp, cần thiết và có ý nghĩa không?GV: Chia nhóm cho học sinh chơi trò chơi.
? Tìm những hành vi biêủ hiện đức tính liêm khiết và hành vi trái với đức tính liêm khiết?
GV: Nêu cách chơi sau đó học sinh thực hiện.

GV kết luận chuyển ý.
Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung bài học.
GV: Nói đến liêm khiết là nói đến sự tronh sạch trong đạo đức cá nhân của từng người , dù là người dân bình thường hay là cán bộ công chức có quyền. Từ xưa đến nay chúng ta rất tôn trọng những người có đức tính liêm khiết.
? Thế nào là liêm khiết?


? Ý nghĩa của đức tính sống liêm khiết trong cuộc sống?

? Đức tình liêm khiết có tác dụng với bản thân và mọi người như thế nào?

Hoạt động 5: Luyện tập, giải bài tập SGK.
- Cho học sinh làm bài tập 1,2 SGK.
- GV: Nhận xét đánh giá kết quả.
Hoạt động 6: Củng cố bằng trò chơi kể chuyện tiếp sức.
Cách chơi: Mỗi học sinh viét 1 câu, bạn khác viết câu khác. Cứ như vậy đến hết.
GV: Chọn trước tên câu chuyện.
Học sinh trả lời.

- Thảo luận và cử đại diện trình bày.
- Nhóm 1,2:
+ Không giữ bản quyền phát minh mà vui lònh sống túng thiếu, sẵn sàng gửi qui trình chiếc tách Ra- đi cho những ai cần đến.
+ Bà gửi biếu tài sản lớn 1 gam Ra – đi cho Viện nghiên cứu ứng dụng để chữa bệnh ung thư.
+ Bà không nhận món quà của Tổng thống Mĩ và của bạn bề, mà bà dành nó cho Viện nghiên cứu khoa học.
-