Thời tiết Thanh Hóa

Đồng hồ

Lời hay ý đẹp

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (haidongsonds@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điểm tin

    Ảnh ngẫu nhiên

    Word-logo Word-logo Slide0 Slide0 Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Xls Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Pdf Pdf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đông Văn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Thcs Đông Văn
    Ngày gửi: 15h:59' 01-04-2013
    Dung lượng: 119.0 KB
    Số lượt tải: 1375
    Số lượt thích: 0 người
    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG SƠN
    TRƯỜNG THCS ĐÔNG VĂN

    Số: 38/ KH-THCS Đông Văn
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

    Đông Văn, ngày 15 tháng 3 năm 2013
    
      

    KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
    NĂM HỌC 2013-2014

    Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
    Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
    Thực hiện Công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012 và Công văn số 307/SGD&ĐT-GDCN ngày 01/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên; Công văn số 69/PGD-BDTX ngày 04/3của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện quy chế, chương trình BDTX giáo viên.
    Trường THCS Đông Văn lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:
    A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
    I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
    * Thuận lợi: Năm học 2013 – 2014 trường có 08 lớp với 28 GV trực tiếp đứng lớp (đạt tỉ lệ 3.5 GV/1 lớp);
    - Trình độ đào tạo:
    + Đại học:   23 Đ/c (CBQL: 02)
    + CĐSP: 8đ/c
    - Bình quân tuổi đời:  38 (trẻ nhất: 31 tuổi; Cao nhất: 58 tuổi)
    - Tư tưởng, đạo đức đội ngũ GV: 100% GV có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    - Đa số cán bộ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần học hỏi, tự học cao.
    * Khó khăn: Một số đồng chí GV tuổi cao do đó việc tiếp cận Chương trình BDTX giáo viên còn hạn chế.
    II. Đặc điểm về đội ngũ
    Số lượng CB, GV, NV
    Trình độ đội ngũ CBQL (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)
    Trình độ đội ngũ giáo viên
    
    Tổng số CB, GV, NV
    CBQL
    (BGH hoặc BGĐ)
    Giáo viên
    Nhân viên
    Thạc sỹ
    Đại học
    Cao đẳng
    Trung cấp
    Thạc sỹ
    Đại học
    Cao đẳng
    Trung cấp
    
    31
    02
    28
    01
    00
    02
    00
    00
    00
    23
    08
    00
    
    B. KẾ HOẠCH CHUNG
    I. Mục tiêu của việc BDTX :
    - CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
    - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
    - Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
    - Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    - Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
    - Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
    - Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
    - Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
    II. Nội dung BDTX:
    1. Khối kiến thưc bắt buộc:
    a. Nội dung bồi dưỡng 1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên).
    b. Nội dung bồi
     
    Gửi ý kiến
    print

    Games hay