Thời tiết Thanh Hóa

Đồng hồ

Lời hay ý đẹp

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (haidongsonds@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điểm tin

  Ảnh ngẫu nhiên

  Tien_len_doan_vien2.jpg Tien_len_doan_vien2.jpg Mua_hat_tap_the_thieu_nien.jpg Day_mua_quat.jpg Day_mua_quat.jpg Ly_Tu_Trong.jpg Ly_tu_Trong_sang_mai_ten_anh1.jpg HD_thuc_hien_nghi_thuc_Doi_s21.jpg HD_nghi_thuc_Doi_co_ban.jpg HD_nghi_thuc_Doi_co_ban.jpg DefaultCAM1PVVZ.jpg Huunghiquocte1.jpg Huunghiquocte1.jpg Thumbnails253120110131501.jpg DefaultCAU13Q54.jpg 20102013show0.flv Noi_vong_tay_lon_HD_Hoang_Hoa_DB_DN1.mp3 Tien_Len_Doan_Vien__Beat1.mp3 Hanh_khuc_Doi_Thieu_nien_TH_Ho_Chi_Minh.mp3 Hanh_khuc_Doi_Thieu_nien_TH_Ho_Chi_Minh.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đông Văn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thcs Đông Văn
  Ngày gửi: 15h:59' 01-04-2013
  Dung lượng: 119.0 KB
  Số lượt tải: 1376
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG SƠN
  TRƯỜNG THCS ĐÔNG VĂN

  Số: 38/ KH-THCS Đông Văn
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

  Đông Văn, ngày 15 tháng 3 năm 2013
  
    

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
  NĂM HỌC 2013-2014

  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
  Thực hiện Công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012 và Công văn số 307/SGD&ĐT-GDCN ngày 01/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên; Công văn số 69/PGD-BDTX ngày 04/3của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện quy chế, chương trình BDTX giáo viên.
  Trường THCS Đông Văn lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:
  A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
  * Thuận lợi: Năm học 2013 – 2014 trường có 08 lớp với 28 GV trực tiếp đứng lớp (đạt tỉ lệ 3.5 GV/1 lớp);
  - Trình độ đào tạo:
  + Đại học:   23 Đ/c (CBQL: 02)
  + CĐSP: 8đ/c
  - Bình quân tuổi đời:  38 (trẻ nhất: 31 tuổi; Cao nhất: 58 tuổi)
  - Tư tưởng, đạo đức đội ngũ GV: 100% GV có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  - Đa số cán bộ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần học hỏi, tự học cao.
  * Khó khăn: Một số đồng chí GV tuổi cao do đó việc tiếp cận Chương trình BDTX giáo viên còn hạn chế.
  II. Đặc điểm về đội ngũ
  Số lượng CB, GV, NV
  Trình độ đội ngũ CBQL (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)
  Trình độ đội ngũ giáo viên
  
  Tổng số CB, GV, NV
  CBQL
  (BGH hoặc BGĐ)
  Giáo viên
  Nhân viên
  Thạc sỹ
  Đại học
  Cao đẳng
  Trung cấp
  Thạc sỹ
  Đại học
  Cao đẳng
  Trung cấp
  
  31
  02
  28
  01
  00
  02
  00
  00
  00
  23
  08
  00
  
  B. KẾ HOẠCH CHUNG
  I. Mục tiêu của việc BDTX :
  - CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  - Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
  - Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
  - Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
  - Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
  - Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
  II. Nội dung BDTX:
  1. Khối kiến thưc bắt buộc:
  a. Nội dung bồi dưỡng 1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên).
  b. Nội dung bồi
   
  Gửi ý kiến
  print

  Games hay