BANG XEP LOAI HANH KIEM HS MAU 1

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Duy Trình
Ngày gửi: 21h:43' 05-12-2012
Dung lượng: 132.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Đồng Kho
Lớp: .......
BẢN ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH
HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2012 – 2013

S
TT
HỌ VÀ TÊN
CÁ NHÂN
TỔ
LỚP
TOÁN
VĂN
ANH
LÝ
HÓA
SINH
GD
SU
ĐỊA
THỂ
DỤC
CN
MT
TIN
GI.
THỊ
ĐỘI
GV
CN
BGH

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36

TỔNG CỘNG:
- Có.................... học sinh có hạnh kiểm Tốt
- Có.................... học sinh có hạnh kiểm Khá
- Có.................... học sinh có hạnh kiểm Trung bình
- Có.................... học sinh có hạnh