Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Anh Tú
Người gửi: Trần Ngọc Thơm (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 10-04-2012
Dung lượng: 428.0 KB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
1
Bài 8
Sắp xếp và lọc dữ liệu
2
Đây là bảng thành tích seagames 22
1. Sắp xếp dữ liệu
3

Đó là quốc gia Việt Nam
1. Sắp xếp dữ liệu
Quốc gia nào có thành tích huấn chương vaøng nhiều nhất
4
Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
Chú ‎ý:
Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh.
1. Sắp xếp dữ liệu
5
Bước 1: nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp
1. Sắp xếp dữ liệu
6
Yêu cầu: Hãy nêu các bước thực hiện để tìm ra quoác gia coù huaân chöông vaøng nhieàu nhaát
1. Sắp xếp dữ liệu
7
Lưu ý: Hiển thị nút lệnh sắp xếp
8
Làm thế nào để tìm được những quốc gia có huân chương bạc và đồng là 1 và 50?
2. Lọc dữ liệu
9
2. Lọc dữ liệu
Lọc dữ liệu là chọn và hiển thị chỉ các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Ví dụ 1: Hãy lọc ra ba Quốc gia có huân chương vàng cao nhất?

Ví dụ 2: Hãy lọc ra những Quốc gia có huân chương bạc và đồng là 5 và 50
10
Bước 1: Chuẩn bị
Yêu cầu: Lọc ra những Quốc gia có huân chương đồng là 50
2. Lọc dữ liệu
Kích vào một ô trong cột sau đó vào format chọn filter chon auto filter
11
Bước 2: Lọc dữ liệu
2. Lọc dữ liệu
1.Nháy mũi tên để xem các giá trị chuẩn
2.Chọn giá trị chuẩn để đưa ra dữ liệu phù hợp với yêu cầu
12
Một số lưu ý:
Sau khi có kết quả lọc theo giá trị trong một cột, có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc các hàng thỏa mãn thêm các tiêu chuẩn trên những cột đó.
Hiển thị lại toàn bộ danh sách: Data  Filter  Show All
Thoát khỏi chế độ đặt lọc: Data  Filter và nháy chuột xoá đánh dấu AutoFilter
2. Lọc dữ liệu
13
Một số tùy chọn trong đặt lọc
Lọc một số hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất
Lựa chọn (top 10)
Lưu ý: Lựa chọn này không sử dụng được với các cột có dữ liệu kí tự.
14
TRẮC NGHIỆM
15
Câu 1: Cho biết người sử dụng đã làm thao tác gì?
Sắp xếp dữ liêu ở cột C theo chiều tăng dần;
Sắp xếp dữ liệu ở cột D theo chiều tăng dần;
Sắp xếp dữ liệu ở cột E theo chiều tăng dần;
Cả 3 kết luận trên đều sai.
Trước
Sau
16
Câu 2: Hãy quan sát các hình dưới đây, cho biết cô giáo đã thực hiện thao tác gì?
Lọc ba bạn có số phiếu tổng kết cao nhất;
Lọc ba bạn có số phiếu tại cột Vui vẻ cao nhất;
Lọc ba bạn có số phiếu tại cột Dịu Dàng cao nhất;
Cả 3 đều sai.
Trước
Sau
17
Câu 3: Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào?
Sẽ được sắp xếp tăng dần;
Sẽ được sắp xếp giảm dần;
Dữ liệu được giữ nguyên theo vị trí ban đầu;
Cả 3 đáp án trên đều sai.
18
Câu 4: Lệnh: Data  Filter  Show all dùng để làm gì?
Hiển thị các kết quả vừa lọc
Sắp xếp cột vừa lọc theo thứ tự tăng dần
Hiển thị tất cả dữ liệu trong bảng vừa lọc.
Cả 3 đáp án trên đều sai
19
Kết thúc