HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN NH 2013 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:41' 10-09-2013
Dung lượng: 30.6 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THCS, THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014

A. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012 – 2013.
1. Ưu điểm:
- Trong năm học 2012-2013 các phòng GD&ĐT, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện đúng đủ nội dung chương trình, phân phối chương trình do Bộ và Sở GDĐT Lâm Đồng hướng dẫn; hầu hết các trường thực hiện đúng theo hướng dẫn giảm tải, thực hiện lồng gép, tích hợp trong dạy học bộ môn theo đúng tinh thần chỉ đạo.
- Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình các đơn vị; các tổ trưởng chuyên môn đã xây dựng kế hoạch và thống nhất chương trình thực hiện ngay từ đầu năm. Quá trình triển khai có sự kiểm tra giám sát và điều chỉnh phù hợp.
- Việc xây dựng kế hoạch và triển khai ôn tập thi Tốt nghiệp được thực hiện khá nghiêm túc và phù hợp với tình hình đặc điểm cụ thể của từng trường; hầu hết giáo viên đều nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm cao với nghề.
- Kết quả kiểm tra đánh giá bộ môn Ngữ văn năm học 2012-2013 như sau:
+ Kiểm tra Học kỳ I: Khối THPT: 60,8%.
+ Kiểm tra Học kỳ II: Khối THPT: 70,4%.
+ Kết quả thi Tốt nghiệp THPT: 79,3%.
+ Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn: 56/114, trong đó 01giải nhất, 11giải nhì, 22 giải ba, 22 giải khuyến khích.
+ Có 02 học sinh đạt DH HSGQG, 01 giải Ba và 01 giải KK.
2. Một số tồn tại, hạn chế.
- Một số đơn vị thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo còn chậm trễ gây ảnh hưởng đến công việc chung của ngành, có nhiều đơn vị dù đã nhắc việc nhưng vẫn không nộp số liệu thống kế báo cáo cuối kỳ, cuối năm.
- Qua công tác kiểm tra Sở phát hiện một số đơn vị chưa thực sự chu đáo trong việc lập Kế hoạch, xây dựng đề cương và triển khai ôn tập thi tốt nghiệp, một số giáo viên không chịu khó học hỏi trao đổi kinh nghiệm, vẫn mang nặng tư tưởng chủ quan bảo thủ trong việc lập kế hoạch và phương pháp triển khai ôn tập … dẫn đến tỷ lệ tốt nghiệp bộ môn ở các trường không đồng đều.
- Nhằm duy trì ổn định và phát triển về năng lực đội ngũ, chất lượng bộ môn, Phòng GDTrH và chuyên viên phụ trách bộ môn Ngữ Văn ra Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2013-2014 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
B. HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013
Căn cứ Công văn số: 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013 – 2014. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm của bậc học được quy định tại công văn số:1303/SGDĐT – GDTrH ngày 21/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013 – 2014, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn một số nội dung về việc triển khai dạy học bộ môn Ngữ văn THCS, THPT như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG
- Tiếp tục thực hiện các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn THCS, THPT; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Hướng dẫn thực hiện dạy học trên cơ sở bám sát chuẩn KTKN, nội dung chương trình sách giáo khoa, thiết kế bài giảng phù hợp đối tượng học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học bộ môn.
- Năm học 2013-2014 Sở GD&ĐT không tổ chức Tập huấn chuyên môn đối với bộ môn Ngữ Văn (do Bộ không triển khai); vì vậy các Hội nghị chuyên đề dự kiến tổ chức vào các thời điểm: đối với THCS dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2013, triển khai Hội thảo và dạy thử nghiệm chương trình GD địa phương bộ môn Ngữ văn THCS trong tháng 11 và 12 năm 2013; đối với THPT dự kiến tổ chức trong tháng 02 năm 2014.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Thực hiện phân phối chương trình
Việc thực hiện PPCT vẫn triển khai theo Công văn số: 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học đối với môn Ngữ văn