Mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2013

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Hồng Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 02-03-2013
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ NHIM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG THCS ĐA NHIM

Đạ Nhim, Ngày 28 tháng 02 năm 2013

BẢN ĐĂNG KÍ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Năm 2013

HỌ VÀ TÊN:
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường THCS Đạ Nhim

NHỮNG PHẨM CHẤT CƠ BẢN CỦA TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
1/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.
2/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực của tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích cách mạng.
3/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
4/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con nghười nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.
5/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CẦN PHẢI THỰC HIỆN TỐT
1. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có ý chí vươn lên vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị.
2. Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân – gia đình – tập thể - xã hội, giữa nghĩa vụ và quyền lợi.
3. Thực hiện đúng lời dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” tích cực lao động học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh lười biếng, lối sống thực dụng – hưởng thụ, vị kỷ.
4. Nâng cao ý thức dân chủ và kĩ luật, gắn bó với nhân dân,vì nhân dân phục vụ; phải đặt mình trong tổ chức,tập thể, cộng đồng,tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kĩ cương, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, coi trọng phê bình và tự phê bình.
5. Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường,kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN VỀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Về: Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây phải đi đôi với chống; phải tự tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Tiếp tục quán triệt, học tập các chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức, xây phải đi đôi với chống; phải tự tu dưỡng đạo đức suốt đời. Bản thân tôi đã nhận thức được.NHỮNG NỘI DUNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP,LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC NĂM 2013
(Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao,…của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương)
Trong năm 2013 bản thân quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên.

Xác nhận của chi bộ hoặc Công Người đăng ký
đoàn (nếu chưa là đảng viên)