Đơn xin nâng phụ cấp thâm niên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nguyên Bình An (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 27-02-2013
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN

Kính gửi: Trường THCS Đạ Nhim

Tên tôi là: Nguyễn Nguyên Bình An
Sinh ngày: 21.8.1980
Đơn vị công tác: Trường THCS Đạ Nhim
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư liên Bộ số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên bộ hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhàgiáo;
Căn cứ văn bản số: 384/NV-TC-GDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Sở Nội Vụ – Sở Tài Chính – Sở Giáo Dục & Đào Tạo về việc Thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo;
Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị trường THCS Đạ Nhim nâng phụ cấp thâm niên cho tôi cụ thể như sau:
Mức phụ cấp thâm niên hiện hưởng 9 % từ tháng 3 năm 2012
Đề nghị nâng phụ cấp thâm niên lên 10 % từ tháng 3 năm 2013

Vậy tôi viết đơn này kính mong trường THCS Đạ Nhim nâng phụ cấp thâm niên cho tôi như trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Đạ Nhim, ngày 25 tháng 02 năm 2013
NGƯỜI VIẾT ĐƠNNguyễn Nguyên Bình An