KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2013 VÀ NĂM HỌC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Dung
Ngày gửi: 10h:00' 07-06-2013
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 465
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: /KH-THCSBTX
Tân Long, ngày tháng 6 năm 2013


KẾ HOẠCH
Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên hè 2013 và trong năm học 2013 – 2014.

Thực hiện công văn số /PGDĐT-THCS ngày /5/2013 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS, hè 2013 và trong năm học 2013 – 2014;
Trường THCS Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên hè 2013 và trong năm học 2013 – 2014 như sau:
I. Mục tiêu :
- Cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả giáo viên đang giảng dạy, công tác tại trường THCS Bùi Thị Xuân, Phú Giáo, Bình Dương.
III. Nội dung, thời gian bồi dưỡng
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết):
- Nội dung bồi dưỡng: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
- Thời gian: Tuần đầu tháng 8 năm 2013.
- Hình thức, địa điểm tổ chức: thực hiện theo kế hoạch phòng giáo dục đào tạo Phú Giáo.
- Dự kiến số gv tham gia:
TT
Nội dung bồi dưỡng
Số GV tham gia
Thời gian
Số tiết

1
Nghiên Cứu khoa học sư phạm ứng dụng
42
Tuần đầu tháng 8
30

2. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết): Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo PGD số /PGDĐT-THCS ngày /5/2013, cụ thể:
- Tổ nghiệp vụ bộ môn thuộc Phòng GDĐT chọn lựa nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên.
- Nội dung bồi dưỡng: Các tổ bộ môn lựa chọn nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên tất cả các môn toán, lý, hóa, sinh, tin, văn, sử, địa, tiếng Anh, GDCD, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, riêng môn TD Phòng có hướng dẫn riêng. Nội dung tập trung vào một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi các môn hoặc căn cứ vào những hạn chế khiếm khuyết trong chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên để chọn lựa nội dung bồi dưỡng (bổ khuyết) cho phù hợp.
- Trong mỗi bộ môn, tổ trưởng bộ môn chủ trì thảo luận với các giáo viên cùng bộ môn của các trường khác trong tổ để chọn lựa nội dung chuyên đề bồi dưỡng, phân công biên soạn tài liệu và báo cáo viên.
Mỗi tổ chuẩn bị 1 chuyên đề/khối lớp/môn (1 chuyên đề khối 6, 1 chuyên đề khối 7, 1 chuyên đề khối 8 và 1 chuyên đề khối 9 cho mỗi môn), mỗi chuyên đề dài từ 5-10 trang A4, cỡ chữ 13, font Times New Roman, lề trên dưới trái phải đều 2cm, báo cáo trong thời gian 4 tiết (1 buổi)/chuyên đề.
- Nội dung bồi dưỡng: Gồm 2 phần
+ Phần 1: Bồi dưỡng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đối với các môn toán, lý, hóa, sinh, tin, văn, sử, địa, tiếng Anh, GDCD, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, riêng môn TD Phòng GDĐT có hướng dẫn riêng.
+ Phần 2: Căn cứ vào những hạn chế khiếm khuyết trong chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trong huyện để lựa chọn nội dung bồi dưỡng (bổ khuyết) cho phù hợp.
- Thời gian tiến hành: Tuần đầu tháng 8 năm 2013.
- Hình thức tổ chức: Tập trung tất cả giáo viên theo từng môn; chia theo lớp, mỗi lớp khoảng 50 giáo viên.
- Hình thức kiểm tra: Viết thu hoạch hoặc kiểm tra.
- Báo cáo viên: Các tổ nghiệp vụ bộ môn thuộc Phòng GDĐT.
- Đơn vị tổ chức: Phòng GDĐT.
- Dự kiến số gv tham gia: