Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào xây dựng THTT-HSTC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: THCS BÙI THỊ XUÂN
Người gửi: Trịnh Thế Hậu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:05' 08-01-2013
Dung lượng: 48.9 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


Số: /BC-THCSBTX

Tân Long, ngày tháng 12 năm 2011
BÁO CÁO
SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

Căn cứ Công văn số 1180/SGDĐT-CTHSSV ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Sở GD&ĐT Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013;
Thực hiện Công văn số 336/PGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Phú Giáo về việc kiểm tra thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Nay trường THCS Bùi Thị Xuân báo cáo sơ kết việc thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO:
Ngay từ đầu năm học trường đã xây dựng kế hoạch thục hiện phong trào và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” gồm có 16 thành viên, trong đó Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.
Triển khai kế hoạch đến các bộ phận trong nhà trường và trong cuộc họp PHHS đầu năm học.
I. KẾT QỦA THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA:
1/ Xây dựng trường lớp xanh – Sạch – đẹp – an toàn:
Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng thêm được 20 chậu cảnh, 01 bồn cây cảnh. Tham mưu với Phòng GD&ĐT cấp kinh phí trồng thêm 03 cây Dầu và 08 cây Bằng Lăng.
Tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, đủ bàn ghế, bố trí hợp với lứa tuổi học sinh. Đảm bảo 100% phòng học được trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, ảnh Bác Hồ, giỏ hoa; có cây xanh trang trí ngoài hành lang các lớp học.
Có cán bộ y tế học đường chăm sóc sức khoẻ cho học sinh; trang bị tủ thuốc y tế tại chỗ để sơ cứu học sinh.
Tu sửa nhà vệ sinh, đảm bảo có đủ nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên, nhân viên và học sinh (16 nhà vệ sinh giáo viên và 16 nhà vệ sinh cho học sinh), có trang bị xà phòng và nước sạch cho học sinh rửa tay và vệ sinh thường xuyên sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường.
Trường đã hợp đồng với công ty cấp nước sạch để cung cấp nước sinh hoạt, nước uống hợp vệ sinh.
Tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp thường xuyên. Đặt giỏ đựng rác trước các lớp học và thùng rác lớn trong khuôn viên trường, thu gom rác thải về đúng nơi quy định, hạn chế hiện tượng vứt rác bừa bãi trong trường.
Vận động PHHS đóng góp xây dựng sân khấu và cột cờ nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, NGGL.
2/ Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp học sinh tự tin học tập
Đảm bảo thực hiện đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, sử dụng hợp lý sách giáo khoa. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong đó chú trọng việc khuyến khích tính tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học, tính tự quản của học sinh.
Thực hiện tốt chương trình giáo dục Lịch sử, Địa lí địa phương, chương trình dạy học tích hợp giáo dục môi trường; học tập tư tưởng và tám gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn như Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Sinh, GDCD... Cho học sinh đăng ký mua tài liệu Lịch sử, Địa lí địa phương.
Tiếp tục thực hiện kiểm tra chung đối với các môn như Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ.
Mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký thực hiện ít nhất một đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh.
Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và chuẩn bị cử giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi giải thương Võ Minh Đức.
Tổ chức tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng NCKHSPUD cho toàn thể CB-GV-NV. Tiếp tục vận động CB-GV viết SKKN và NCKHSPUD. Có 15 đề tài đăng ký