Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Anh Tuân)

Điều tra ý kiến

Theo bạn trường THCS Bình Yên đạt chuẩn Quốc Gia giai đoạn 2 năm nào?
Năm 2010
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2015

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Slide0 Pdf Word-logo Pdf Word-logo Slide0 Slide0

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Huy
  Giới tính Nữ
  Email tranthihuy89@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1111468
  Họ và tên Vương Thị Bích Hương
  Giới tính Nữ
  Email huongsnoppy@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  2419292
  Họ và tên Phạm Đắc Việt
  Giới tính Nam
  Email daybyday_yeuem_9x@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1500676
  Họ và tên Khuat Van Que
  Giới tính Nam
  Email khuatvanque1958@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 66 (Xem chi tiết)

  1349306
  Họ và tên Trịnh Thanh Tùng
  Giới tính Nam
  Email thanchet_135@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  993480
  Họ và tên Dương Hoàng Sơn
  Giới tính Nam
  Email mrsonduonghoang@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 33259 (Xem chi tiết)

  1109775
  Họ và tên Ðinh Trọng Nam
  Giới tính Nam
  Email peternam_boyoverflower@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 84 (Xem chi tiết)

  970816
  Họ và tên Hoàng Thị Kim Liên
  Giới tính Nữ
  Email hlien43@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 3908 (Xem chi tiết)

  1080050
  Họ và tên Trịnh Thanh Tùng
  Giới tính Nam
  Email kingbaseball_001@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 2840 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hương
  Giới tính Nam
  Email theko_yeu2001@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phùng Thế Phong
  Giới tính Nam
  Email teengirl_kute_9x122@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 80 (Xem chi tiết)

  1003956
  Họ và tên Ðinh Trọng Nam
  Giới tính Nam
  Email piternam@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  971140
  Họ và tên Trần Thị Hường
  Giới tính Nữ
  Email HUYENHUNG0507@YAHOO.COM.VN
  Website http://violet.vn/tranthihuong1981
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Hóa học, Tin học, Địa Lý
  Điểm số 14553 (Xem chi tiết)

  14762
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuân
  Giới tính Nam
  Email anhtuanst14@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Hóa học, Tin học, Địa Lý
  Điểm số 168 (Xem chi tiết)

  970125
  Họ và tên Đỗ Sơn
  Giới tính Nữ
  Email c2binhyen-thth@hanoiedu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bình Yên
  Quận/huyện Huyện Thạch Thất
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)