sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hồng
Ngày gửi: 10h:40' 09-02-2012
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
thanhng721@gmail.com
TRƯỜNG THCS BÌNH TÂN
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
CÁC EM HỌC SINH
TỔ HÓA – SINH – CN – AN – MT – TD
GV dạy: Nguyễn Thị Thu Hồng
MÔN: SINH HỌC 6
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Rễ, Thân, Lá
Hãy dùng mũi tên để nối giữa bộ phận và chức năng cho phù hợp:
Hoa
Sinh sản
Dinh dưỡng
Khả năng tạo thành cây mới từ một phần cơ
quan sinh dưỡng của cây được gọi là hình
thức sinh sản gì?
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
1.Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mẫu thân có hiện tượng gì? Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành cây mới được không? Vì sao?
2. Củ gừng để nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không? Vì sao?
3. Củ khoai lang để nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không? Vì sao?
4.Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không? Vì sao?
THẢO LUẬN NHÓM: 4 PHÚT
4 PHÚT
HẾT GIỜ
Cây rau má
Củ gừng
Củ khoai lang
Lá thuốc bỏng
1.Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mẫu thân có hiện tượng gì? Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành cây mới được không? Vì sao?
Cây rau má
2. Củ gừng để nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không? Vì sao?
Củ gừng
3. Củ khoai lang để nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không? Vì sao?
4.Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không? Vì sao?
Củ khoai lang
Lá thuốc bỏng
Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ?
Cây rau má
Củ gừng
Củ khoai lang
Lá thuốc bỏng
Quan sát các hình trên, hoàn thành phiếu học tập sau:
Thân bò
Thân rễ
Rễ củ

Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Đất ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Cây rau má
Củ gừng
Củ khoai lang
Lá thuốc bỏng
Ở một số cây có hoa có thể sinh sản sinh dưỡng bằng những bộ phận nào của cây? Trong điều kiện nào?
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Ở một số cây có hoa có thể sinh sản sinh dưỡng bằng những bộ phận như rễ củ, thân bò, thân rễ, lá trong điều kiện có đất ẩm.
Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết khoai tây sinh sản bằng gì?
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Cho biết sự giống và khác nhau về khả năng tạo cây
mới giữa khoai tây và khoai lang ?
1
2
3
4
5
6
HÃY CHỌN CÂU HỎI
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
CÂU 1
Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò mà em biết?
CÂU 2
Hãy kể tên một số cây sinh sản bằng lá mà em biết?
Xin chúc mừng
Bạn được 10 điểm thưởng
CÂU 4
Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ.
CÂU 5
Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm
như vậy?
Xin chúc mừng
Bạn được 10 điểm thưởng
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
Hãy chọn từ thích hợp trong số các từ sau đây: Sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
Từ các phần khác nhau của cơ quan .............................ở một số cây

như............. ,.................., ................., ................... Có thể phát triển thành

cây mới, trong điều kiện có ................... khả năng tạo thành cây mới từ

các cơ quan ............................ được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
sinh dưỡng
thân bò
thân rễ
rễ củ

độ ẩm
sinh dưỡng
Vậy sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng
hình thành cá thể mới từ một phần của cơ
quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
BÀI TẬP
* Đánh dấu (X) vào câu trả lời đúng nhất
1/ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là quá trình hình thành cây mới từ bộ phận nào?
a. Từ rễ cây
b. Từ thân cây
c. Từ lá cây
d. Từ rễ, thân và lá cây
2/ Kết quả của sinh sản sinh dưỡng là:
a. Cây non rất giống với cây mẹ
b. Cây non khác biệt với cây mẹ
c. Cây non có sức sống yếu hơn cây mẹ
d. C? 3 câu trên sai
X
X
Tìm trong thực tế địa phương em những cây khác có khả năng
sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
Ôn lại bài “ Vận chuyển các chất trong thân”. Chuẩn bị cành sắn giâm trongđất ẩm một tuần.
Nghiên cứu bài “ Sinh sản sinh dưỡng do người” hình thức giâm cành, chiết cành, ghép cây
Hướng dẫn học ở nhà
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
BÀI HỌC KẾT THÚC

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
Thầy cô và các em
Cây mới có thể được mọc ra từ các bộ phận:

Từ thân: Cây rau má …


Từ lá: Cây lá bỏng …


Từ rễ: Khoai lang …
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Tại sao trong thực tế tiêu diệt cỏ dại lại rất khó khăn? Theo em cần có biện pháp gì để tiêu diệt cỏ dại? Cơ sở khoa học của biện pháp đó?
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
- Cho biết sự giống và khác nhau về khả năng tạo cây mới giữa Khoai tây và Khoai lang ?
- Tại sao trồng Khoai tây bằng củ? Không trồng khoai lang bằng củ? Người ta trồng khoai lang bằng cách nào?
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết?
Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?