Làm biên bản cuộc họp - TV5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đinh Thị Minh Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:36' 06-02-2012
Dung lượng: 440.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
2/6/2012
Thanh Sơn
1
Trường Tiểu học Bình Hưng
Người thực hiện :Nguyễn Thanh Sơn
CHUYÊN ĐỀ TẬP LÀM VĂN LỚP 5
2/6/2012
Thanh Sơn
2
LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
2/6/2012
Thanh Sơn
3
Hiểu thế nào biên bản cuộc họp .
Biết thể thức , nội dung và tác dụng
của biên bản cuộc họp .
Biết những trường hợp nào cần và
không cần làm biên bản .
MỤC TIÊU BÀI HỌC
2/6/2012
Thanh Sơn
4
HOẠT ĐỘNG 1 : PHẦN NHẬN XÉT
BÀI MỚI
Đọc Biên bản Đại hội Chi đội / SGK trang 140
Thảo luận nhóm :
Câu 1. Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì ?
Câu 2. Cách mở đầu của biên bản có điểm gì giống và khác cách làm đơn ?
Câu 3. Cách kết thúc của biên bản có điểm gì giống và khác cách làm đơn ?
Câu 4. Nêu tóm tắt những điều cần ghi nhớ vào biên bản ?
2/6/2012
Thanh Sơn
5
Câu 1 : Chi đội ghi biên bản để nhớ lại sự việc
xảy ra , ý kiến của mọi người , những điều đã
thống nhất …nhằm thực hiện đúng những điều
đã thống nhất.
HOẠT ĐỘNG 1 : PHẦN NHẬN XÉT
BÀI MỚI
2/6/2012
Thanh Sơn
6
HOẠT ĐỘNG 1 : PHẦN NHẬN XÉT
BÀI MỚI
Câu 2 Cách mở đầu :
Giống : có Quốc hiệu , tiêu ngữ , tên văn bản.
Khác : biên bản không có tên nơi nhận,
thời gian , địa điểm ghi ở phần nội dung.
Câu 3 Cách kết thúc :
Giống : có tên , chữ kí của người có trách nhiệm.
Khác : biên bản có 2 chữ kí (của chủ tịch và
thư kí ) , không có lời cảm ơn như đơn .
2/6/2012
Thanh Sơn
7
Câu 3 : Cần ghi vào biên bản:
thời gian , địa điểm họp
thành phần tham dự
nội dung họp ( diễn biến , các ý kiến ,
kết luận )
chữ kí của chủ tịch và thư kí
HOẠT ĐỘNG 1 : PHẦN NHẬN XÉT
BÀI MỚI
2/6/2012
Thanh Sơn
8
GHI NHỚ
1.Biên bản là văn bản ghi lại nội dung một cuộc
họp hoặc một sự việc đã diễn ra để làm bằng chứng.
2. Nội dung biên bản thường gồm ba phần :
Phần mở đầu ghi quốc hiệu , tiêu ngữ ( hoặc
tên tổ chức ) , tên biên bản .
Phần chính ghi thời gian , địa điểm , thành phần
có mặt , nội dung sự việc.
Phần kết thúc ghi tên , chữ kí của những người
có trách nhiệm .
2/6/2012
Thanh Sơn
9
LUYỆN TẬP
Theo em , những trường hợp nào dưới đây
cần ghi biên bản ?
b Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan
một di tích lịch sử
a Đại hội liên đội
c Bàn giao tài sản
e Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông
d Đêm liên hoan văn nghệ
g Xử lí việc xây nhà trái phép
SAI RỒI !
KHÔNG ĐÚNG
ĐÂU!
2/6/2012
Thanh Sơn
10
LÍ DO CẦN LẬP BIÊN BẢN
Đại hội liên đội cần ghi lại ý kiến , chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện .
Bàn giao tài sản cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng .
Trường hợp xử lí vi phạm pháp luật về giao thông và xử lí việc xây dựng nhà trái phép : cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng .
2/6/2012
Thanh Sơn
11
LÍ DO KHÔNG CẦN LẬP BIÊN BẢN
Đêm liên hoan văn nghệ : chỉ là một sinh hoạt vui chơi giải trí , không có điều gì cần ghi lại để làm bằng chứng .
Họp lớp phổ biến kế hoạch : chỉ là việc họp phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện không có điều gì cần ghi biên bản .
2/6/2012
Thanh Sơn
12
LUYỆN TẬP
Bài 2 : Hãy đặt tên cho các biên bản ở bài 1
2/6/2012
Thanh Sơn
13
Đại hội liên đội
Biên bản Đại hội liên đội
Bàn giao tài sản
Xử lí vi phạm pháp
luật về giao thông
Biên bản bàn giao tài sản
Xử lí việc xây dựng
nhà trái phép .
Biên bản xử lí vi phạm
pháp luật về giao thông
Biên bản xử lí việc xây
dựng nhà trái phép .
2/6/2012
Thanh Sơn
14
CỦNG CỐ
Trò chơi “ TRÚC XANH “
2/6/2012
Thanh Sơn
15
Điền từ ngữ thích hợp :
Biên bản là văn bản ghi lại nội dung cuộc họp
hay sự việc diễn ra để làm bằng chứng .
2/6/2012
Thanh Sơn
16
Bất kì cuộc họp nào cũng phải làm
biên bản là đúng ? SAI
2/6/2012
Thanh Sơn
17
Theo bạn , khi ghi biên bản cần lưu ý điều gì ?
Chọn câu trả lời đúng nhất :
Nội dung đầy đủ.
Ghi tóm tắt các sự việc.
Chữ viết rõ ràng , đúng chính tả
Cả a, b , c đều đúng .
2/6/2012
Thanh Sơn
18
Nêu một trường hợp không cần ghi biên bản ?
2/6/2012
Thanh Sơn
19
Bạn may mắn nhận
được phần quà của
thầy giáo !
2/6/2012
Thanh Sơn
20
Chúc mừng chiến thắng!
2/6/2012
Thanh Sơn
21
DẶN DÒ
Đọc lại ghi nhớ SGK trang 142
Chuẩn bị :Luyện tập làm biên bản
cuộc họp / trang 143
2/6/2012
Thanh Sơn
22
Kính chào tạm biệt