TIN TỨC THỂ THAO

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (mylove_hmtu)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Thông tin

    PHONG CẢNH

    Chào mừng quý vị đến với blog của Phòng GD&ĐT Than Uyên

    Quý vị nên đăng ký làm thành viên của blog để có thể tải các văn bản tài liệu từ Thư viện về máy tính củamình.
    Gốc > Bài viết > Thư mời >

    Hướng dẫn công tác thông kê đầu năm học 2010-2011

    UBND HUYỆN THAN UYÊN

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                     

    Số:         / HD-PDG&ĐT.

    V/v: Hướng dẫn công tác thống kê, báo cáo

     đầu năm  học 2010-2011.

     

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

                  Than Uyên, ngày     tháng 9 năm 2010

    Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

    Thực hiện Công văn số 844/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/09/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê đầu năm học 2010-2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện một số nội dung sau:

    1.      Thống kê theo các biểu mẫu:

    + Biểu 1: Thống kê số liệu đầu năm.

    + Biểu 2: Biểu báo cáo thống kê chất lượng (gửi các đơn vị trường sau).

    + Biểu 3: Hồ sơ trường (gửi các đơn vị trường sau).

    + Biểu 4: Thống kê học sinh theo các dân tộc.

                (Biểu mẫu copy tại bộ phận thống kê (gặp đ/c Tâm) hoặc tải từ website: http://nguyentampgd.tk)

    2. Thời gian:

        - Thời gian copy biểu: Ngày 16/09-17-09/2010.

        - Thời gian duyệt: (Duyệt số liệu theo lịnh đính kèm).

    3. Thành phần

    - Phòng GD&ĐT: Đ/c Nguyễn Văn Tâm - CBCM THCS.

                - Nhà trường: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách công tác thống kê.

    4. Yêu cầu:

    - Báo cáo phải chính xác, đủ thông tin, đảm bảo tính logic, số liệu phải thống nhất với các bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong cùng thời điểm. Nếu có sự thay đổi yêu cầu lý giải rõ nguyên nhân.

    -  Số liệu phải nhập trên máy vi tính và nộp về Phòng GD& ĐT bằng dữ liệu copy vào USB (hoặc qua Email: thongke.tu@gmail.com">thongke.tu@gmail.com).

    - Các  trường học chung cơ sở vật chất phải thống nhất cơ sở vật chất đó thuộc về bậc học nào thì bậc học đó thống kê. Các phòng học, phòng thư viện, phòng y tế... thống kê theo mục đích xây dựng ban đầu (không thống kê theo mục đích sử dụng). Phân biệt giữa phòng học kiên cố và bán kiên cố (phòng kiên cố là phòng xây đổ mái bằng, phòng bán kiên cố là phòng xây lợp mái).

    Nhận được công văn này, yêu cầu các trường triển khai thực hiện nghiêm túc. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng GD&ĐT nếu số liệu báo cáo chậm muộn, không chính xác, thiếu thông tin, không thống nhất giữa các biểu và với các bộ phận chuyên môn của PGD&ĐT. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với bộ phận thống kê Phòng GD&ĐT  gặp đ/c: Tâm) để kịp thời giải đáp. ĐT: 0231.3784.191 hoặc 0979.130.458./.                                              

     

    Nơi nhận:

         - Như kính gửi;

        - Lưu CM,VT.

     

    TRƯỞNG PHÒNG


    LỊCH DUYỆT THỐNG KÊ ĐẦU NĂM HỌC 2010 - 2011

    (Đính kèm công văn số       /HD-PGD&ĐT ngày       tháng 09 năm 2010)

    Bậc học

    Thời gian

    Buổi sáng

    Buổi chiều

    MN

    20/09/2010

    Các trường thuộc xã(thị trấn) Than Uyên, Hua Nà, Phúc Than.

    Các trường thuộc xã Mường Than, Mường Kim, Mường Cang

    21/09/2010

    Các trường thuộc xã Tà Mung, Ta Gia, Khoen On.

    Các trường thuộc xã Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa.

    TH

    22/09/2010

    Các trường thuộc xã(thị trấn) Than Uyên, Hua Nà, Phúc Than.

    Các trường thuộc xã Mường Than, Mường Kim, Mường Cang

    23/09/2010

    Các trường thuộc xã Tà Mung, Ta Gia, Khoen On.

    Các trường thuộc xã Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa.

    THCS

    24/09/2010

    Các trường thuộc xã(thị trấn) Than Uyên, Hua Nà, Phúc Than.

    Các trường thuộc xã Mường Than, Mường Kim, Mường Cang

    25/09/2010

    Các trường thuộc xã Tà Mung, Ta Gia, Khoen On.

    Các trường thuộc xã Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa.

                * Lưu ý:

    1. Thời gian duyệt:

                Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’.

                Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

    2. Địa điểm:

                Tại phòng Giáo dục và Đào tạo ( Phòng Công đoàn-Thống kê- Phổ cập).

    3. Hồ sơ khi về duyệt:

                - Các biểu mẫu đã nhập máy, các số liệu của nhà trường (copy vào USB, hoặc chuyển qua Email: thongke.tu@gmail.com">thongke.tu@gmail.com về Phòng GD&ĐT để duyệt trước).

                - Biểu thống kê được in ra từ file dữ liệu sau khi đã duyệt, có xác nhận của nhà trường.

     

     


    Hoàng Phi Hùng @ 17:10 16/09/2010
    Số lượt xem: 882
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến
    print

    LỜI HAY Ý ĐẸP

    ""

    TRUYỆN CƯỜI

    TỔNG HỢP TIN TỨC

    XIN MỜI NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ GIAO LƯU NHÉ

    Chia sẻ là niềm vui với bạn và với tôi

    DANH LAM THẮNG CẢNH