Giao an Let's go 1A

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:25' 02-03-2011
Dung lượng: 518.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC OXFORDCHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỰ CHỌN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ BÀI SOẠN THAM KHẢO


LET’S GO 1A (Ấn bản lần 2)

LỚP 2-3TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2009

LET`S GO 1A_SUGGESTED SYLLABUS
LET`S GO 1A (4 UNITS) _ 35 WEEKS/ 70 LESONS
UNIT
WEEK
LESSON
SECTION
LANGUAGE ITEMS
PAGE
FUNCTIONS

1
1
1 - 2
Prepare for the beginning of the academic year

2
3
Let’s Talk
Hello, I am (Scott).
Hi! My name is (Kate).
What’s your name?
What’s this?/ It’s (a ruler).
Is this (a book)?
Yes, it is. No, it isn’t.
2
Greetings
Introducing yourself
Asking somebody’s name
Asking about objects (singular)
Identifying objects (singular)
Classroom commands


2-3
4-5
Let’s Sing

33-5
6-10
Let’s Learn

4-56-7
11-14
Let’s Learn Some More

6-78
15-16
Let’s Move

89
17
Let’s Listen

9
2
9
18
Let’s Talk
How are you?
I’m fine. Thank you.
What color is this?
It’s (red)!
This is a (blue) (book).
This is a (red) and (yellow) book.
10
Greetings
Asking about colors
Identifying colors
Describing objects
Classroom commands


10
19-20
Let’s Sing

1111-13
21-25
Let’s Learn

12-1313-15
26-29
Let’s Learn Some More

14-1515-16
30-31
Let’s Move

1616
32
Let’s Listen

17
REVIEW
17-18
33-35
Let’s Review
REVIEW
THE FIRST-TERM TEST
18-19


3
18-19
36-37
Let’s Talk
This is my friend, (Sarah).
Hello, (Sarah).
Let’s play!
What are these?
They’re (cassettes).
How many (sneakers)?
(Ten) (sneakers).
20
Introducing friends
Suggesting an activity
Asking about objects (plural)
Identifying objects (plural)
Asking about numbers
Counting 1-10
Classroom commands


19-20
38-39
Let Sing

2120-22
40-43
Let’s Learn

22-2322-24
44-47
Let’s Learn Some More

24-2524-25
48-49
Let’s Move

2625
50
Let’s Listen

27
4
26
51-52
Let’s Talk
Hi, Mom! I’m home.
This is my (mother).
It’s nice to meet you.
It’s nice to meet you, too.
Who’s (she)?
(She’s) my (grandmother).
(She’s) (short)
Don’t (watch TV).
28
Introducing family members
Meeting someone politely
Asking about people
Identifying people
Describe people
Negative commands


27
53-54
Let’s Sing

2928-29
55-58
Let’s Learn

30-3130-31
59-62
Let’s Learn Some More

32-3332
63-64
Let’s Move

3433
65
Let’s Listen

35
REVIEW
33 - 35
66-70
Let’s Review
REVIEW
THE SECOND-TERM TEST
36-37Week 1 - Period 1 &2: Prepare for the beginning of the academic year
Week 2 - Period 3
Key language
Materials
Key activities


UNIT 1:
LET’S TALK
Lesson 1

Key language focus:
Speaking
Listening

Vocabulary:
hello, hi, I, am, is, what, your, name, my

Sentences:
Hello, I am (Andy).
Hi! My name is (Kate). What’s your name?

Resources:
SB/ p. 2
WB/ p. 2

Teaching aids:
puppets
CD/ tape
Cassette player