TIMING

Nguyễn Thanh Tuấn

RESOURCES

CALENDAR

ONLINE SUPPORT

 • (Nguyễn Thanh Tuấn)

STATISTICS

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MEMBERS ONLINE

  0 khách và 0 thành viên

  Nghe nhạc

  Let's enjoy!!!

  DICTIONARY


  Tra theo từ điển:  Chào mừng quý vị đến với THU VIEN THONG TIN _ NGUYEN THANH TUAN.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giao an Let's go 1A

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:25' 02-03-2011
  Dung lượng: 518.5 KB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người

  NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC OXFORD  CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỰ CHỌN

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ BÀI SOẠN THAM KHẢO


  LET’S GO 1A (Ấn bản lần 2)

  LỚP 2-3  TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2009

  LET`S GO 1A_SUGGESTED SYLLABUS
  LET`S GO 1A (4 UNITS) _ 35 WEEKS/ 70 LESONS
  UNIT
  WEEK
  LESSON
  SECTION
  LANGUAGE ITEMS
  PAGE
  FUNCTIONS
  
  1
  1
  1 - 2
  Prepare for the beginning of the academic year

  
  
  
  
  2
  3
  Let’s Talk
  Hello, I am (Scott).
  Hi! My name is (Kate).
  What’s your name?
  What’s this?/ It’s (a ruler).
  Is this (a book)?
  Yes, it is. No, it isn’t.
  2
  Greetings
  Introducing yourself
  Asking somebody’s name
  Asking about objects (singular)
  Identifying objects (singular)
  Classroom commands
  
  
  2-3
  4-5
  Let’s Sing
  
  3
  
  
  
  3-5
  6-10
  Let’s Learn
  
  4-5
  
  
  
  6-7
  11-14
  Let’s Learn Some More
  
  6-7
  
  
  
  8
  15-16
  Let’s Move
  
  8
  
  
  
  9
  17
  Let’s Listen
  
  9
  
  
  
  
  2
  9
  18
  Let’s Talk
  How are you?
  I’m fine. Thank you.
  What color is this?
  It’s (red)!
  This is a (blue) (book).
  This is a (red) and (yellow) book.
  10
  Greetings
  Asking about colors
  Identifying colors
  Describing objects
  Classroom commands
  
  
  10
  19-20
  Let’s Sing
  
  11
  
  
  
  11-13
  21-25
  Let’s Learn
  
  12-13
  
  
  
  13-15
  26-29
  Let’s Learn Some More
  
  14-15
  
  
  
  15-16
  30-31
  Let’s Move
  
  16
  
  
  
  16
  32
  Let’s Listen
  
  17
  
  
  
  
  REVIEW
  17-18
  33-35
  Let’s Review
  REVIEW
  THE FIRST-TERM TEST
  18-19
  
  
  3
  18-19
  36-37
  Let’s Talk
  This is my friend, (Sarah).
  Hello, (Sarah).
  Let’s play!
  What are these?
  They’re (cassettes).
  How many (sneakers)?
  (Ten) (sneakers).
  20
  Introducing friends
  Suggesting an activity
  Asking about objects (plural)
  Identifying objects (plural)
  Asking about numbers
  Counting 1-10
  Classroom commands
  
  
  19-20
  38-39
  Let Sing
  
  21
  
  
  
  20-22
  40-43
  Let’s Learn
  
  22-23
  
  
  
  22-24
  44-47
  Let’s Learn Some More
  
  24-25
  
  
  
  24-25
  48-49
  Let’s Move
  
  26
  
  
  
  25
  50
  Let’s Listen
  
  27
  
  
  
  
  4
  26
  51-52
  Let’s Talk
  Hi, Mom! I’m home.
  This is my (mother).
  It’s nice to meet you.
  It’s nice to meet you, too.
  Who’s (she)?
  (She’s) my (grandmother).
  (She’s) (short)
  Don’t (watch TV).
  28
  Introducing family members
  Meeting someone politely
  Asking about people
  Identifying people
  Describe people
  Negative commands
  
  
  27
  53-54
  Let’s Sing
  
  29
  
  
  
  28-29
  55-58
  Let’s Learn
  
  30-31
  
  
  
  30-31
  59-62
  Let’s Learn Some More
  
  32-33
  
  
  
  32
  63-64
  Let’s Move
  
  34
  
  
  
  33
  65
  Let’s Listen
  
  35
  
  
  
  
  REVIEW
  33 - 35
  66-70
  Let’s Review
  REVIEW
  THE SECOND-TERM TEST
  36-37
  
  
  
  Week 1 - Period 1 &2: Prepare for the beginning of the academic year
  Week 2 - Period 3
  Key language
  Materials
  Key activities
  
  
  UNIT 1:
  LET’S TALK
  Lesson 1

  Key language focus:
  Speaking
  Listening

  Vocabulary:
  hello, hi, I, am, is, what, your, name, my

  Sentences:
  Hello, I am (Andy).
  Hi! My name is (Kate). What’s your name?
  
  Resources:
  SB/ p. 2
  WB/ p. 2

  Teaching aids:
  puppets
  CD/ tape
  Cassette player
   
  Gửi ý kiến
  print