Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG20160923140603.jpg IMG20160923140615.jpg IMG20160923140649.jpg DSC_0288.JPG DSC_0265.JPG DSC_0225.JPG DSC_0210.JPG DSC_0387.JPG DSC_0393.JPG DSC_0394.JPG DSC_0383.JPG DSC_0382.JPG DSC_0381.JPG DSC_0372.JPG DSC_0377.JPG DSC_0368.JPG DSC_0363.JPG DSC_0377.JPG Hoc_tieng_Anh_qua_truyen_cuc_hay__Gia_tri_cua_cuoc_song.flv 20160917_112541.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên nguyễn thị thu huyền
  Giới tính Nữ
  Email huyennguyendh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Dân Hòa
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Email trantrang031189@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Dân Hòa
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên nguyễn thị hà thu
  Giới tính Nữ
  Email hathunguyen0109@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Ước
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 34 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Email nguyenhahp67@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Hồng Dương
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Giới tính Nữ
  Email honghoasp94@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
  Điểm số 420 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Email hoanganhnhim1987@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mần non Phương Trung II
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Tân
  Giới tính Nữ
  Email letan85@yaho.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mần non Phương Trung II
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên phạm thị hạnh
  Giới tính Nữ
  Email bjshkjdsf@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 23 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thương
  Giới tính Nữ
  Email tthathuong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2344 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email hoangnhan10772@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 252 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Thị Lệ Chi
  Giới tính Nữ
  Email lechi2002@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Chà My
  Giới tính Nữ
  Email mysun@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 22 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Triều
  Giới tính Nữ
  Email truongthitrieu93@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Thanh Thùy
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Ánh
  Giới tính Nữ
  Email anhmntt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Thanh Thùy
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ChuThij Bình
  Giới tính Nữ
  Email thichvan7376@gmail.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim An
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 1162 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên PGS. TS. Đỗ Hà
  Giới tính Nam
  Email hadopc@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Cao Viên
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 230 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Lan
  Giới tính Nữ
  Email lanminh800@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị PGD huyện Thanh Oai
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 163 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Thị Thắm
  Giới tính Nữ
  Email hongtham160988@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Tam Hưng B
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên lưu thị hà
  Giới tính Nữ
  Email tunglv90@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Phương Trung I
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đỗ Thị Huệ
  Giới tính Nữ
  Email dohuemntt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Thanh Thùy
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 23 (Xem chi tiết)