Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Sinh_hoc_12_Bai_3_Phien_ma_va_dich_ma_Phan_2.flv Sinh_hoc_12_Bai_3_Phien_ma_va_dich_ma_Phan_2.flv Sinh_hoc_12_Bai_2__Phien_ma_va_dich_ma_Phan_1.flv Sinh_hoc_12_Bai_2__Phien_ma_va_dich_ma_Phan_1.flv Sinh_hoc_12_Bai_1_Qua_trinh_nhan_doi_cua_ADN.flv FB_IMG_1477156193409.jpg 20161011_081743.jpg 20161007_101021.jpg 20161019_165650.jpg 14713788_1075898399196033_1257767386993667053_n.jpg 1468815245699.jpg 3226745457_194201098_574_574.jpg IMG20161019103442.jpg IMG_20161020_164649.jpg IMG_20161020_164657.jpg IMG_20161020_164649.jpg VID20161016084156.flv VID20161016090246.flv IMG20161017081149.jpg IMG20161017075121.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 1 thành viên
 • lê thị vân anh
 • Photo
  Họ và tên Nguyễn Phượng
  Giới tính Nữ
  Email nguyenvinhquang81@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Bình Minh A
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 23 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên vũ Thị Huế
  Giới tính Nữ
  Email vuhue0306@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tân Ước
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên NGND. hoàng diệp na
  Giới tính Nữ
  Email hoangca84@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 57 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Email hamndodong@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Đỗ Động
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên nguyễn thị thu huyền
  Giới tính Nữ
  Email huyennguyendh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Dân Hòa
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Email trantrang031189@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Dân Hòa
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên nguyễn thị hà thu
  Giới tính Nữ
  Email hathunguyen0109@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Ước
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 50 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Email nguyenhahp67@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Hồng Dương
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Giới tính Nữ
  Email honghoasp94@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
  Điểm số 573 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Email hoanganhnhim1987@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mần non Phương Trung II
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Tân
  Giới tính Nữ
  Email letan85@yaho.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mần non Phương Trung II
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên phạm thị hạnh
  Giới tính Nữ
  Email bjshkjdsf@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 23 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thương
  Giới tính Nữ
  Email tthathuong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2446 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email hoangnhan10772@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 282 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Thị Lệ Chi
  Giới tính Nữ
  Email lechi2002@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Chà My
  Giới tính Nữ
  Email mysun@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 22 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Triều
  Giới tính Nữ
  Email truongthitrieu93@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Thanh Thùy
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Ánh
  Giới tính Nữ
  Email anhmntt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Thanh Thùy
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ChuThij Bình
  Giới tính Nữ
  Email thichvan7376@gmail.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim An
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 1163 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên PGS. TS. Đỗ Hà
  Giới tính Nam
  Email hadopc@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Cao Viên
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 233 (Xem chi tiết)