Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20140630_013.jpg C_de_co_nga.jpeg Chuyen_de_nga.jpeg 20140818_1511372.jpg 20140818_153053.jpg 20140818_153047.jpg 20140818_153038.jpg 20140818_152934.jpg 20140818_152924.jpg 20140818_152856.jpg 20140818_152852.jpg 20140818_151426.jpg 20140818_151353.jpg 20140818_1511371.jpg 20140818_151137.jpg Banner6.swf IMG_8425.jpg IMG_8423.jpg IMG_8420.jpg IMG_8419.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của phòng GD-ĐT Thanh Oai

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthihuongdan75@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đỗ Động
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tạ Quang Trung
  Giới tính Nam
  Email trunghanh040390@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đỗ Động
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email backimthang@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Phương Huyền
  Giới tính Nữ
  Email phuonghuyen93@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005272
  Họ và tên Nguyễn Thị Hợp
  Giới tính Nữ
  Email hop56th@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005375
  Họ và tên Nguyễn Thị Như Quỳnh
  Giới tính Nữ
  Email nhuquynhth00@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9025577
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Nga
  Giới tính Nữ
  Email hongngato123@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim An
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005253
  Họ và tên Lê Thị Minh Thi
  Giới tính Nữ
  Email minhthith@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005416
  Họ và tên Nguyễn Thị Xuân
  Giới tính Nữ
  Email nxuanth@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 5, Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005526
  Họ và tên Phạm Thị Sơn
  Giới tính Nữ
  Email nhuthanhtung92th@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Tuyết Ninh
  Giới tính Nữ
  Email daokhanhninh123@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9005377
  Họ và tên Lê Thị Năm
  Giới tính Nữ
  Email lnam@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Kim Thị Mỹ Hằng
  Giới tính Nữ
  Email duanhangcaobien@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9022881
  Họ và tên Lê Thị Thi
  Giới tính Nữ
  Email lethi7391@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Kiều Thị Ngọc
  Giới tính Nữ
  Email kngoc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Tào Thị Như Hoa
  Giới tính Nữ
  Email nhuhoa71@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005319
  Họ và tên Đào Thị Báu
  Giới tính Nữ
  Email daobau@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 5
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005266
  Họ và tên Tạ Thị Bẩy
  Giới tính Nữ
  Email tabay72@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9005260
  Họ và tên Phan Thị Quyên
  Giới tính Nữ
  Email quyenphan072@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9021889
  Họ và tên Đào Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Email anhdao-th@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)