Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Image63.jpeg Image62.jpeg Image61.jpeg Image60.jpeg Image59.jpeg Image58.jpeg Image57.jpeg Image56.jpeg Image55.jpeg Koala.jpg Thapbaponagarnhatrang_1.jpg Hinh_anh_nha_trang.jpg Da_Lat.jpg ThacTaGuKhanhSon_10.jpg FB_IMG_1461663870038.jpg 20160427_165137.jpg 20160427_160805.jpg 20160419_092050.jpg 20160427_100855.jpg 20160426_090138.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Lưu Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Email luuthihangthkt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim Thư
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên phan thị hằng
  Giới tính Nữ
  Email vao@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim Thư
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  10938265
  Họ và tên Lâm Tăng Thành
  Giới tính Nam
  Email thanthanglam@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim Thư
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thu Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thuthuy20122005@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim Thư
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Email hoatai2005@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phương Trung
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 533 (Xem chi tiết)

  10871299
  Họ và tên Nguyễn Việt Hưng
  Giới tính Nam
  Email hung@12gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  10863124
  Họ và tên nguyễn thùy linh
  Giới tính Nữ
  Email linhtemari@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  10863092
  Họ và tên Trương lê vi
  Giới tính Nữ
  Email levi123@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  10863106
  Họ và tên Phạm Quang Thái
  Giới tính Nam
  Email thai@yhoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  10848731
  Họ và tên nguyễn văn an
  Giới tính Nam
  Email picollo4atv@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  10388228
  Họ và tên nguyễn thị hạnh
  Giới tính Nữ
  Email lythong1122@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1377 (Xem chi tiết)

  10848736
  Họ và tên Nguyễn Trọng Đồng
  Giới tính Nam
  Email Đồng@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Ngọc Khánh
  Giới tính Nữ
  Email niuton@email.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên nguyễn hữu tân
  Giới tính Nam
  Email tan@yhoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Quang Thị Thu Ngọc
  Giới tính Nữ
  Email thungoc4a@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên nguyễn thành anh
  Giới tính Nam
  Email thành@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  10848737
  Họ và tên Nguyễn Tuấn Đắc
  Giới tính Nam
  Email tuananhvk@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên NGND. Lê Thị Huyền
  Giới tính Nữ
  Email huyenthu@gmail.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Liên Châu
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 21 (Xem chi tiết)

  9814763
  Họ và tên Tạ Duy Phương
  Giới tính Nam
  Email taduyphuong30@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hưng
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 21415 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Email trangkb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đỗ Động
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)